O-STA

Lokalne volitve so priložnost tudi za nevladne organizacije

Z akcijo "Moja družba" nevladne organizacije v času predvolilnega dogajanja ozaveščajo županske kandidate o pomenu svojega delovanja

V času bližajočih se volitev po vsej Sloveniji poteka akcija nevladnih organizacij "Moja družba". Njen namen je županskim kandidatom predstaviti pomen nevladnega sektorja in delo, ki ga predvsem v društvih in zasebnih zavodih opravijo za dobrobit skupnosti.

Kandidatom so bili razdeljeni priročniki o sodelovanju med občinami in nevladnimi organizacijami, v prihodnjih tednih pa bodo potekala tudi srečanja, na katerih bodo predstavniki regionalnih stičišč preverjali naklonjenost posameznih kandidatov do nevladnih organizacij in se seznanili z njihovimi predlogi za reševanje problemov, ki ovirajo možnosti za njihovo hitrejši razvoj. Do sedaj je svojo podoro nevladniški akciji javno izrazilo približno 45 kandidatov in kandidatk za županje in županje slovenskih občin.

Organizatorji akcije, regionalna stičišča nevladnih organizacij in CNVOS, so prepričani, da bodo z izvedbo različnih javnih dogodkov v času pred volitvami, prispevali k boljšemu razumevanju pomena nevladnih organizacij med predstavniki oblasti in s tem prispevali k ustvarjanju boljših pogojev za njihovo prihodnje delovanje in razvoj. K sodelovanju v akciji so pritegnili tudi veliko lokalnih nevladnih organizacij, ki so zainteresirane za boljše in intenzivnejše sodelovanje z lokalnimi samoupravami, v prizadevanjih za razvoj posameznih občin in celotne družbe.

Prosimo za objavo!

Za dodatne informacije smo vam na voljo v Regionalnem stičišču NVO Podravja.

Bojan Golčar, vodja projekta Regionalno stičišče NVO Podravja (02 / 234 21 38)

Borut Osonkar, strokovni sodelavec (02 / 234 21 38)

Nekaj statističnih podatkov o NVO v Sloveniji:

  • 21000 je število nevladnih organizacij, ki delujejo v Sloveniji
  • 3300 je število delujočih nevladnih organizacij v statistični regiji Podravje.

Primerjava razvitosti nevladnega sektorja v Sloveniji z povprečjem 32 držav po svetu

KazalnikPovprečje 32 držav[1]Slovenija[2]
prihodek nevladnih organizacij glede na BDP5,1% BDP1,99 % BDP (754 mio EUR)
delež prihodkov iz javnih virov v strukturi celotnih prihodkov nevladnih organizacij42%; v državah EU dosega ta delež tudi do 53%27,8%
delež zaposlenih v nevladnem sektorju4,9%; v državah EU je povprečje 8,1%0,66%