O-STA

Za prizadete v poplavah poseben popust v prodajalnah Mercator Tehnika

Ljubljana, 24. 9.2010 - Mercator omogoča vsem, ki so jih prizadele nedavne poplave v Sloveniji, poseben 15% popust za vso ponudbo ob nakupu v prodajalnah Mercator Tehnika. Poseben popust velja od 25.9. do vključno 30. 10. 2010.

Ljudje, ki so jih prizadele nedavne poplave, želijo čim prej popraviti nastalo škodo in ponovno urediti svoje domove. Mercator jim želi pri tem pomagati s posebnim popustom ob nakupih v prodajalnah Mercator Tehnike. Poseben popust lahko pridobijo, če pokažejo potrdilo zavarovalnice o prijavi škode ali potrdilo katere od pristojnih lokalnih institucij, da so njihovo imetje prizadele nedavne poplave. Za tako potrdilo lahko zaprosijo zavarovalnico, urad lokalne skupnosti, center za socialno delo, matično gasilsko društvo, ki je posredovalo ob poplavi, ali podjetje, ki upravlja z nepremičnino.

Oseba, ki želi pridobiti poseben popust ob nakupu, prodajnemu osebju v prodajalnah Mercator Tehnika pokaže originalno potrdilo o oškodovanju v poplavah in osebni dokument. Na potrdilu o oškodovanju morajo biti navedeni ime, priimek in naslov lastnika v poplavah poškodovane nepremičnine, ter datum in podpis odgovorne osebe pristojne organizacije, ki je potrdilo izdala. Podatki prinesitelja morajo biti enaki na potrdilu in na osebnem dokumentu. Na oddelku za informacije nato izdajo kupon za 15% popust ob nakupu tehničnega blaga.

Posebni popust za oškodovane v poplavah velja ob nakupu v prodajalnah Mercator Tehnika, Mercator Gradnja in Mercator Pohištvo za gradbeno-instalacijski materiali, pohištvo in ambient, hišne aparate in zabavno elektroniko ter izdelke iz programov vrt in agro.

Posebni popust ne velja za pravne osebe. Popusti se ne seštevajo. Več o pogojih pridobitve popusta na www.mercator.si

Mercator se stalno odziva na potrebe okolja in ljudi in je hitro in konkretno pomagal, ko se je veliko ljudi nepričakovano znašlo v stiski, tako ob elementarnih nesrečah v preteklosti, kot ob zaostrenih gospodarskih razmerah. V sodelovanju z različnimi humanitarnimi organizacijami smo pomagali stotisočem v stiski. Tako želimo posameznikom, ki so jih prizadele nedavne poplave, tudi zdaj hitro, konkretno in življenjsko vsaj nekoliko olajšati stisko.