O-STA

Družba Mobitel spodbuja inovativnost študentov računalništva in informatike

Družba Mobitel verjame v domače znanje in možnosti razvoja na področju mobilnih telekomunikacij. Zato je kot družbeno odgovorno podjetje podprla Dneve mobilne informatike v organizaciji Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, ki študentom, mladim razvijalcem, v okviru predmeta "Elektronsko in mobilno poslovanje" ponuja enkratno priložnost pridobivanja novih praktičnih znanj in veščin skupaj s privlačnimi nagradami. Za kakovostno praktično izvedbo predmeta "Elektronsko in mobilno poslovanje" je Mobitel prispeval kar dvajset naprednih mobilnih telefonov, ki bodo študentom nudili najsodobnejše okolje za razvoj in preizkušanje mobilnih aplikacij. Mobitel sistematično spodbuja razvoj domačega znanja; v letošnjem letu je skupaj s svetovno uveljavljenim proizvajalcem HTC organiziral tudi nagradni natečaj M:Android za najboljšo slovensko Android aplikacijo.

Podarjene mobitele je direktor prodaje in marketinga družbe Mobitel, Danilo Tomšič, v sredo, 29. septembra 2010, na FRI predal dekanu, prof. dr. Francu Solina, ter nosilcu predmeta "Elektronsko in mobilno poslovanje", doc. dr. Roku Rupniku.

Več o natečaju

Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI) letos pri študiju smeri informatika prvič prireja natečaj za najboljšo mobilno aplikacijo. V Dnevih mobilne informatike, ki potekajo od 12. maja do 28. oktobra 2010, bodo študentje pridobili znanje o razvoju mobilnih aplikacij, hkrati pa imajo priložnost, da se s svojimi aplikacijami potegujejo za privlačne nagrade - tri vrhunske mobitele ter možnost trženja njihove aplikacije.

Nagradni natečaj je organiziran v sodelovanju z zunanjimi partnerji, med katerimi z željo dolgoročnega sodelovanja še posebej izstopa družba Mobitel, in poteka na pobudo doc. dr. Roka Rupnika iz Laboratorija za informatiko, ki želi na ta način opozoriti na nov predmet Elektronsko in mobilno poslovanje. Ta je študentom bolonjskega študija prvič na voljo v študijskem letu 2010/11.

Dnevi mobilne informatike so se pričeli 12. maja 2010 s strokovno delavnico, na kateri so se obiskovalci seznanili z mobilnimi platformami Windows Mobile in BlackBerry ter s samim natečajem. Delavnica je bila nato 20. maja izvedena še enkrat v Sežani, kjer ima Fakulteta za računalništvo in informatiko dislocirano enoto za izvajanje študija.

Študentje so nato imeli vse poletje čas za razvoj svojih idej oz. mobilnih aplikacij. Le-te bodo nato na naslednji delavnici, ki bo 5. oktobra 2010, testirali na ciljnih mobitelih, pri morebitnih zadregah pa jim bodo pomoč strokovnjaki za posamezno platformo partnerskih podjetij. Tako bodo lahko svoje aplikacije še izpopolnili, preden jih prijavijo na natečaj. Vsak študent se lahko prijavi z največ tremi mobilnimi aplikacijami, in sicer po eno aplikacijo za posamezno mobilno platformo oz. kategorijo (Windows Mobile v kategoriji "Igre in zabava" ter Windows Mobile ali BlackBerry v kategoriji "Učinkovitejše poslovanje").

Rok za oddajo aplikacij je 17. oktober 2010, med njimi pa bo posebna komisija izbrala najboljše, ki se bodo v posameznih kategorijah uvrstile v finale natečaja.

V četrtek, 28. oktobra 2010, bodo izbrani finalisti na fakulteti predstavili svoje mobilne aplikacije širšemu občinstvu, ki bo nato glasovalo za najboljšo aplikacijo v posamezni kategoriji določene platforme. Sledila bo razglasitev zmagovalnih mobilnih aplikacij in podelitev nagradnih mobitelov. Prav tako bodo na kratko predstavljene aplikacije, za katere bodo avtorji prejeli ponudbo za sklenitev pogodbe za trženje.

Za sodelovanje v nagradnem natečaju se lahko prijavijo študentje Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani dodiplomskega in podiplomskega študija.