O-STA

Mercator in DURS v pilotskem projektu Horizontalni monitoring

Ljubljana, 5.10.2010 - Predsednik Mercatorjeve uprave mag. Žiga Debeljak in generalna direktorica Davčne uprave Republike Slovenije gospa Mojca Centa Debeljak sta podpisala sporazum o sodelovanju v pilotskem projektu Horizontalni monitoring. Namen projekta je odločno spremenit razmerje med davčno upravo in zavezanci za davek tako, da davčni zavezanci z DURS sodelujejo kot enakovredni partnerji, transparentno, na osnovi medsebojnega zaupanja in razumevanja poslovnih dogodkov. Projekt bo trajal predvidoma dve leti.

Predsednik Mercatorjeve uprave mag. Žiga Debeljak je ob tem poudaril, da je cilj sodelovanja v projektu zmanjšanje davčnih tveganj, kar je koristno tako za Poslovni sistem Mercator, d. d., kot tudi za celotno Skupino Mercator. Mercator od sodelovanja v projektu pričakuje predvsem še večjo davčno gotovost, še hitrejši odziv davčne uprave na zastavljena vprašanja, še boljše razumevanje davčne zakonodaje in razumevanje posledic pomembnejših poslovnih odločitev na računovodske in davčne izkaze družbe že pred njihovim sprejetjem. Zelo pomembni pa so tudi medsebojni prenos znanj in pretok predlogov za izboljšave poslovnih procesov in notranjih kontrol družbe ter skupni še bolj strokovni predlogi za izboljšanje zakonodaje in s tem večji uspeh pri uveljavljanju predlogov družbe v zvezi s tem.

Generalna direktorica davčne uprave RS gospa Mojca Centa Debeljak je poudarila, da je Mercator kot eden največjih sistemov v Republiki Sloveniji s svojo vključitvijo v pilotski projekt Horizontalnega monitoringa potrdil svojo zavezo, da tudi na davčnem področju spremlja najnovejše standarde poslovanja, vključno s transparentnim poslovanjem.

Partnerja s sporazumom med drugim dogovorita tudi obveznost davčnega zavezanca, da obvešča o potencialnih tveganjih, olajšuje neposredni stik in posreduje svoje videnje zakonskih posledic, na drugi strani pa obveznost davčne uprave, da čim hitreje obvešča zavezanca o stališčih davčne uprave o ravnanju zavezanca v določeni davčni situaciji ter mu posreduje ugotovitve o morebitnih davčnih tveganjih.

Davčna uprava Republike Slovenije je konec marca 2010 skupaj s sodelavci iz nizozemske davčne uprave pripravila posvet oz. predstavitev projekta Horizontalni monitoring, na katerega je povabila tudi Mercator. V pilotskem projektu bo sodelovalo majhno, omejeno število družb, ki so reprezentativne za določeno dejavnost, imajo urejene notranje kontrole, ugodna revizijska mnenja in se zavedajo pomembnosti strateškega planiranja skupaj z davčnim planiranjem.