O-STA

Za duševno zdravlje je treba skrbeti vsak dan

Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja 2010

*

V primeru težav čim prej poiskati pomoč

Ljubljana, 8. oktober 2010 -Vsako leto 10. oktobra že od leta 1992 obeležujemo Svetovni dan duševnega zdravja. Strokovnjaki opažajo, da se duševnim boleznim pogosto pridružijo še telesne bolezni in tudi obratno; kroničnim telesnim boleznim se rade pridružijo različne duševne bolezni, najpogosteje depresija. Tveganje za razvoj depresije ima med 23 in 33 % bolnikov s kroničnimi telesnimi boleznimi. Zato je Svetovna federacija za letošnjo temo izbrala Duševno zdravje in kronične telesne bolezni. V Sloveniji smo se tej temi približali z vidika spoprijemanja z vsakodnevnimi stresorji v različnih okoljih, saj je negativni stres pomemben dejavnik nastanka telesnih in duševnih bolezni. Letošnji slogan DUŠEVNO ZDRAVJE - VSAK DAN poudarja, da mora za svoje duševno zdravje skrbeti vsak, in to vsak dan; v primeru težav pa čim prej poiskati pomoč.

Prizadevanja na področju skrbi za duševno zdravje so se v Sloveniji v zadnjih letih okrepila, o čemer priča tudi Nacionalni program za duševno zdravje, ki se pripravlja. Predstavljajo pa duševne težave resen javnozdravstveni problem. V zadnjih letih beležimo povečano število prvih obiskov na primarni ravni zaradi duševnih in vedenjskih motenj, in sicer iz 91.450 v letu 2006 na 94.170 v letu 2009.

Pomembno je preprečevanje duševnih bolezni

V Sloveniji smo se letos usmerili na preprečevanje nastanka duševnih bolezni in krepitev duševnega zdravja tako zdravih kot tudi ljudi s težavami. "Pripravili smo delavnice za učenje strategij spoprijemanja z vsakodnevnimi stresorji doma, v šoli in na delovnem mestu, saj je negativni stres pomemben dejavnik nastanka telesnih in duševnih bolezni. Z našim sloganom "Duševno zdravje - vsak dan" smo želeli poudariti, da mora za svoje duševno zdravje skrbeti vsak, in to vsak dan. V primeru duševnih težav pa je treba čim prej poiskati pomoč. To je ključno sporočilo za vsakega izmed nas, bodisi mladostnika, odraslega človeka kot tudi starejšega", je povedala koordinatorica svetovnega dneva duševnega zdravja na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) dr. Helena Jeriček Klanšček in dodala: "Vsak izmed nas si mora dobro organizirati svoj čas, si vzeti dovolj časa zase, za sproščujoče aktivnosti, za druženje, pogovor, fizične aktivnosti, smeh, naučiti se mora reči ne itd."

Številne aktivnost ob obeležitvi svetovnega dne

IVZ in območni zavodi za zdravstveno varstvo so pripravili delavnice za zaposlene v nevladnih organizacijah, ki delujejo na področju duševnega zdravja, ter za zaposlene v zdravstvenih in vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Zelo pomembno je namreč, da vsi, ki delajo z ljudmi, znajo v prvi vrsti dobro skrbeti za svoje fizično in duševno zdravje. Delavnice bodo v oktobru izvajali tudi na območnih zavodih za zdravstveno varstvo. Glavne teme delavnic so: kako nad vsakodnevni stres, kaj narediti, ko ne gre po načrtu, kako reči ne itd. V pomoč udeležencem bodo tudi ponatisi priročnikov s konkretnimi vajami in napotki Ko te strese stres in Ko učenca strese stres, ki so objavljeni tudi na spletni strani IVZ.

Aktivnosti po posameznih zavodih za zdravstveno varstvo (ZZV)

ZZV Ljubljana

V svoji prostorih bo organiziral izobraževanje in delavnico z naslovom "Pogumno nad stres!":

- 8. 10. 2010 za učitelje, socialne in svetovalne delavce ter druge zaposlene v osnovnih in srednjih šolah

- 11. 10. 2010 za vzgojitelje/ice in druge zaposlene v vrtcih

- 12. 10. 2010 za zdravstvene delavce in sodelavce

- 13. 10. 2010 za delavce in sodelavce v NVO na področju duševnega zdravja

ZZV Maribor

Na ZZV Maribor bo 14. oktobra 2010 strokovno srečanje z delavnicami "Kadar ne gre vse po načrtu ...in nas strese stres" za predstavnike NVO s področja duševnega zdravja in širše.

ZZV Kranj

12. 10. 2010 bo na ZZV Kranj interno izobraževanja na temo duševnega zdravja za zaposlene na zavodu.

ZZV Murska Sobota

V drugi polovici oktobra bo organiziral posvet s predstavniki pomurskih nevladnih organizacij s področja duševnega zdravja.

V tednu od 18-22. oktobra bo na temo Stres v šolskem okolju v okviru 1. srečanja Zdravih šol v tem šolskem letu predstavitev primerov dobre prakse, delavnica za udeležence.

ZZV Nova Gorica

- 7. 10. 2010 je na OŠ Šempeter pri Gorici izvedel regijsko izobraževanje Ko učitelja, učenca, starša strese stres.

-14. 10. 2010 izvedba delavnice Ko te strese stres za zaposlene na ZZV Nova Gorica.

-15. 10. 2010 predstavitev strategij za stres, razdeljevanje gradiv in svetovanje na stojnici ŠENT Center za duševno zdravje v skupnosti SP regija, v okviru festivala Z igro nad stigmo.

ZZV NG bo organiziral strokovno srečanje Zdrav menedžment za zdravje v podjetju, v okviru projekta Za zdravje in varnost pri delu 2010 za vodstva podjetij, javnih zavodov, svetovalce za promocijo zdravja pri delu, zdravstvene delavce in medije, več na http://www.zzv-go.si/

ZZV Novo mesto

29. 09. 2010 je izvedel delavnico o stresu za nevladne organizacije in društva, ki se ukvarjajo s problematiko duševnega zdravja v dolenjski regiji.

ZZV Celje

- 4. 10. 2010 je izvedel strokovno srečanje Sodobna transakcijska analiza - sprememba skozi komunikacijo, predavanje in delavnica, dr. Zoran Milivojević.

- 5. 10. 2010 je pripravil odprtje razstave likovnih del društva OZARA enote Celje ob 10. obletnici društva.

- 8. 10. bo imel ZZV Celje stojnico v centru Celja z gradivi in informacijami o duševnem zdravju in boleznih.

- 19. 10. 2010 pripravlja izobraževanje Prepoznavanje in obvladovanje stresa in depresije - delavnice za zaposlene podjetja GNK iz Zreč.

ZZV Ravne na Koroškem

- 8. 9. 2010 skupaj z Ozara Slovenija pripravil ogled gledališke predstave Kulturnega društva Pameče Troblje z naslovom Tunel, trgovina s samomorilskimi pripomočki.

- 16. 9. 2010 skupaj z Mrežo nevladnih organizacij za zdrav način življenja in Društvom joga v vsakdanjem življenju s podporo Koroške osrednje knjižnice organizirajo aktivnost: Sprostimo dušo in telo z jogo v parku.

-v oktobru bo izvedel delavnico Kako obvladati negativni stres in druge duševne stiske za eno od delovnih organizacij na Koroškem.

- v oktobru bo potekala diskusijska in izobraževalna delavnica z nevladnimi organizacijami, ki na Koroškem delajo na področju duševnega zdravja.

###

Dodatne informacije:

Služba za odnose z javnostmi

Mitja Vrdelja

Tel. št.: 01/2441 572

E-pošta: mitja.vrdelja@ivz-rs.si