O-STA

Opazen je velik napredek pri uresničevanju prehrane politike v Sloveniji

Svetovni dan hrane 2010

Ljubljana, 14. oktober 2010 - Pred letošnjim Svetovnim dnevom hrane, ki ga vsako leto obeležujemo 16. oktobra, je Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ) v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje (MZ) in Svetovno zdravstveno organizacijo pripravil strokovni posvet z naslovom Vrednotenje izvajanja Resolucije o nacionalnem programu prehrane politike 2005-2010. Na srečanju, ki se ga je udeležil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, so sodelovali domači in tuji strokovnjaki s področja prehrane ter predstavniki posameznih sektorjev, industrije, nevladnih organizacij, fakultet in drugih institucij. Sodelujoči so ocenili, da je bila država do sedaj uspešna pri uresničevanju postavljenih ciljev, strategij in dejavnosti za izboljšanje situacije na področju hrane, prehrane in oskrbe s hrano, vseeno pa bomo morali biti v prihodnosti pri snovanju nove prehranske politike še posebej pozorni.

Z letošnjim letom se izteka uresničevanje Resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010, ki jo je leta 2005 z veliko večino glasov sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Resolucija je nastala kot plod večletnega medresorskega dela strokovnjakov in oblikovalcev politike. V tem dokumentu so bili na podlagi ugotovljenih prehranskih izzivov postavljeni cilji, strategije in dejavnosti za izboljšanje situacije na področju hrane, prehrane in oskrbe s hrano v Sloveniji. V zadnjih petih letih so zato na Ministrstvu za zdravje veliko pozornosti posvetili njenemu izvajanju in uresničevanju.

Prvi rezultati evalvacije prehranske resolucije spodbudni

MZ je v letošnjem letu zadolžilo IVZ za izvedbo vrednotenja prehranske resolucije, ki predstavlja svojevrsten izziv za stroko javnega zdravja. Do sedaj namreč še ni bil celovito izveden proces vrednotenja nacionalne politike na področju javnega zdravja v taki razsežnosti. "Prve ugotovitve kažejo, da se področja varnosti hrane, zdravega prehranjevanja in lokalne trajnostne oskrbe z zdravju koristnimi živili, kot so umeščena v resolucij, razvijajo v skladu z zamislimi, ki so jih imeli pripravljavci nacionalnega programa že ob njenem snovanju," je povedala Mojca Gabrijelčič Blenkuš z IVZ in dodala, da so vŠtevilne institucije v Sloveniji so se vkljuèile uresničevanje ciljev programskega dokumenta vključene številne organizacije in sektorji, ki so pripomogli k uspešnosti delovanja na tem področju. Tako smo v letu 2003 prikazali oceno kmetijske in prehranske politike na zdravje, s katero smo pripomogli k vkljuèitvi stebra oskrbe z živili v nacionalni program prehranske politike. V letu 2004 smo pripravili okroglo mizo na temo prehrane otrok in mladostnikov, saj smo zakljuèevali prehranske smernice za vzgojno izobraževalne ustanove, v katerih smo zapisali, da priporoèamo oskrbo iz lokalnih virov. V letu 2005, ob sprejemu nacionalnega programa, smo pregledali in predstavili aktivnosti vseh sektorjev in posameznih izvajalskih institucij pri zagotavljanju lokalno trajnostne oskrbe. V letu 2006 smo se lotili pregleda možnih indikatorjev za podroèje oskrbe z živili, saj se zavedamo, da bo treba po preteku petletnega obdobja pripraviti evalvacijo uspešno programa. V letu 2007 smo povezali dve pomembni aktivnosti nacionalnega programa, to je prehranske cilje, ki so vezani na izboljšanje organizirane prehrane otrok in mladostnikov, in cilje lokalne trajnostne oskrbe z živili.

Resolucija je namreč vzoren primer sodelovanja več resorjev, tako šolskega, kmetijskega, zdravstvenega in drugih, in predstavlja primer dobre prakse za pristop Zdravje v vseh politikah.

"Zaključni rezultati vrednotenja nacionalne prehranske politike bodo za Slovenijo izjemnega pomena, saj verjamemo, da bomo le na tej osnovi pripravili učinkovit nacionalni program prehranske politike za v prihodnje. Eden izmed razlogov, da smo se odločili za ta korak je tudi dejstvo, da so učinki javno-zdravstvenih politik na zdravju ljudi pogosto vidni zelo dolgoročno, kar pa je v veliki meri odvisno od tega, ali smo izbrali pravilne ukrepe in pristope za reševanje določene problematike," meni mag. Matej Gregorič z IVZ in dodaja: "Ali smo pravilno in ustrezno odločali, nam lahko pokaže le celovito izvedena evalvacija".

Dodatne informacije:

Služba za odnose z javnostmi IVZ

Mitja Vrdelja

Tel: 01 2441 572, E-pošta: mitja.vrdelja@ivz-rs.si