O-STA

Mladi novinarji solidarnosti naproti

(Maribor, 25. oktober 2010) Danes, 25. oktobra 2010, se bo z otvoritvijo v Dijaškem domu Drava v Mariboru pričela mednarodna mladinska konferenca "Meet me in Solidarity" na temo Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti. Konferenco organizirata Informacijska točka Evropske komisije Europe Direct Maribor in Študentska organizacija Univerze v Mariboru. Tokratno konferenco namenjajo mladim novinarjem, ki so s svojim pisanjem in ideološkim pogledom pripravljeni spreminjati svet v katerem živijo. Konference, ki bo trajala 4 dni, se bo udeležilo 25 mladih udeležencev iz 11-ih evropskih držav.

Eno od temeljnih načel Evropske unije je solidarnost, zato se je EU povezala z državami članicami in leto 2010 razglasila za Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Ključni cilji, ki jih ob tem zasledujejo, so povečanje ozaveščenosti javnosti o tem vprašanju in obnovitev politične zavezanosti EU in njenih držav članic k odpravljanju revščine in socialne izključenosti.

Evropsko leto 2010 si prizadeva tudi ovreči stereotipe in družbeno razumevanje revščine. Leto temelji na načelih solidarnosti in partnerstva v EU, zato je jasen poziv k odločnemu odpravljanju vzrokov revščine tako, da se vsem ponudi priložnost za polno in dejavno udejstvovanje v družbi.

"Po predhodno dveh uspešnih konferencah, Meet me in Diversity v letu 2008 in Meet me in Creativity v letu 2009, smo se odločili konferenci dati posebno noto. Namenjamo jo namreč mladim novinarjem, ki so s svojim pisanjem in ideološkim pogledom pripravljeni spreminjati svet v katerem živijo. 25 mladih udeležencev iz 11-ih evropskih držav se bo tako udeležilo mednarodne mladinske konference v Mariboru, ki bo trajala štiri dni." je povedal vodja Europe Direct Maribor Miran Vrbanić.

Na konferenci bodo udeleženci deležni predavanj in debat priznanih slovenskih univerzitetnih predavateljev in raziskovalcev. Značilnosti Evropskega leta pa bo udeležencem predstavila Neža Prah, slovenska ambasadorka Evropskega leta ter dobitnica posebne nagrade za prispevke o diskriminaciji in revščini na evropskem novinarskem natečaju "Za raznolikost. Proti diskriminaciji.".

DODATNE INFORMACIJE:

Zavod PIP

Miran Vrbanić

vodja Europe Direct Maribor

T 02/234 21 29

E miran.vrbanic@zavodpip.si