O-STA

Zavod Celeia Celje objavil Javni poziv: Sodelovanje pri projektu Božično - novoletni sejem 2010

Poziv je objavljen na spletnih straneh Zavoda Celeia Celje in Mestne občine Celje

Celje, 28. oktober 2010, Zavod Celeia Celje je danes na spletnih straneh Zavoda Celeia Celje in Mestne občine Celje objavil Javni poziv za sodelovanje pri organizaciji in izvedbi projekta Božično novoletni sejem 2010, ki bo potekal od 18. do 31. 12. 2010 v centru mesta Celje, natančneje na Stanetovi ulici in na Glavnem trgu, vsak dan med 10.00 in 19.00 uro. Dogodek je del sklopa prireditev v okviru Pravljičnega Celja 2010. Stojnice bodo brezplačno na voljo ponudnikom darilnega programa, ne pa tudi ponudnikom gostinskih storitev. Izbor ponudnikov za prodajo pa bo narejen na podlagi natančno določenih kriterijev, ki so prav tako del razpisne dokumentacije. Rok za oddajo prijav je

15. 11. 2010. Poziv je dosegljiv na www.celeia.info ter na www.celje.si.

Na javni razpis se lahko vse do zaključka razpisanega roka (15. 11. 2010) prijavijo samostojni podjetniki, fizične osebe in vse pravne osebe, ki so registrirane in imajo vsa predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Razpisno dokumentacijo z obveznimi prilogami je potrebno oddati na naslov: Zavod Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje, do vključno 15. 11. 2010 (velja poštni žig za priporočeno pošiljko). Kontaktna oseba na Zavodu Celeia Celje je Snežana Gabrovec, referentka za prireditve, ki je dosegljiva na tel. št. 03 42 87 932, e-mail:snezana.gabrovec@celje.si.

Več info: Snežana Gabrovec, tel.: 03 42 87 932, mobi: 051 681 990, e-mail:snezana.gabrovec@celje.si