O-STA

Slovenca v Las Vegasu osvojila nagrado za najboljši članek

Koper, 8. novembra 2010 - Mag. Jasna Auer Antončič in prof. dr. Boštjan Antončič z Univerze na Primorskem, Fakultete za management Koper, sta na mednarodnih znanstvenih konferencah The 2010 IBER (Business) & ITLC (Education) Conferences, ki sta potekali v Las Vegasu, Nevada, ZDA, v mesecu oktobru 2010, osvojila nagrado za najboljši članek za znanstveno-raziskovalni članek z naslovom Employee loyalty and its impact on firm growth, ki obravnava lojalnosti zaposlenih in njen vpliv na rast podjetij. Članek je bil izbran za najboljši članek sekcije po izboru udeležencev na konferencah, kjer so sodelovali raziskovalci iz 52. držav z 250. članki.

Boštjan Antončič (na fotografiji desno spodaj) je redni profesor na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management Koper. Njegova raziskovalna področja so notranje podjetništvo, podjetniške mreže, podjetniška osebnost ter mednarodno podjetništvo. Je avtor oz. soavtor desetih knjig (od tega osem s področja podjetništva) in številnih znanstvenih člankov. Njegovi članki so bili objavljeni v številnih znanstvenih revijah kot na primer Journal of Business Venturing, Entrepreneurship and Regional Development, Industrial Management and Data Systems, Journal of Developmental Entrepreneurship, Journal of Enterprising Culture, Managing Global Transitions, Journal of Management Development in Journal of Small Business and Enterprise Development. Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela se ukvarja s podjetništvom in športom (svetovni prvak leta 2008 v jadralnem razredu soling).

Jasna Auer (na fotografiji levo spodaj) je mlada raziskovalka na področju podjetništva na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management Koper. Leta 2009 je zaključila znanstveni magisterij na Fakulteti za management. Njena raziskovalna področja so zadovoljstvo zaposlenih, psihologija podjetništva, notranje podjetništvo in rast podjetij. Objavila je znanstveno monografijo, štiri znanstvene članke v zbornikih konferenc in strokovne članke.