O-STA

MIKROBIZ.NET - komuniciranje informiranje in vodenje za manjša podjetja na enem mestu, povsem brezplačno!

Ljubljana, 12. novembra 2010 - MIKROBIZ.NET - spletni portal, ki popolnoma brezplačno in na enem mestu ponuja vse potrebne informacije, pripomočke in orodja za ustanavljanje, komuniciranje in vodenje podjetja, je bil včeraj prvič predstavljen na novinarski konferenci, ki je potekala na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Strokovnjaki so spregovorili o koristnosti novonastalega portala, njegovih potencialih, možnih nadgradnjah, proaktivni vlogi Zavoda RS za zaposlovanje in pohvalili uporabno vrednost nove pridobitve.

Vodja projekta izr. prof. dr. Mitja Ruzzier, prodekan za znanstveno-raziskovalno delo s Fakultete za management Koper Univerze na Primorskem, je povedal: "Spletni portal je nastal na podlagi izkušenj z izvajanjem Delavnic priprave na samozaposlitev, dela s podjetniki, svetovanjem podjetjem in poučevanjem podjetniških predmetov, katerih temelj so poslovni načrti. Izkušnje smo strnili in ponudili spletno platformo, ki na enem mestu združuje vse potrebne informacije, pripomočke in orodja za ustanavljanje, komuniciranje, povezovanje in vodenje podjetij."

Vsebino tega odmevnega projekta, ki je plod slovenskega znanja in razvoja, sestavljajo tri temeljne aplikacije: baza znanja (razdeljena na obdobje pred in po ustanovitvi), interaktivni vodnik po pisanju poslovnega načrta (z navodili in praktičnimi primeri), poslovno mreženje in aplikacije za vodenje podjetja (izdajanje računov, potnih nalogov in vodenja ur sodelavcev). Modul mreženja je uporaben tudi kot orodje za razvoj in delo na projektih, služi pa lahko tudi kot povezovanje podjetij v neformalne skupine oz. grozde. Ciljni uporabniki so zato potencialni podjetniki, mikro in mala ter srednja podjetja.

Vizija portala je, da bo postal stična točka celotnega (sprva slovenskega) podjetniškega podpornega okolja, baza informacij, informacijski sistem in orodje za vodenje manjših podjetij (modul mreženja in aplikacij), vse vsebine pa bo postopno mogoče uporabljati na izbranih tujih trgih, in tudi na t. i. pametnih telefonih. Zahvala gre tudi Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ki je ponudila pomoč pri promociji, ko portal še ni bil splošno znan, in ocenila njegovo dodano vrednost ter potencial.

Projekt je že bil predstavljen ključnim igralcem na področju podjetništva v Sloveniji, s katerimi potekajo pogovori o njegovi nadgradnji. Zasluga za realizacijo projekta gre dobremu sodelovanju vseh na Fakulteti za management Koper Univerze na Primorskem, Zavodu RS za zaposlovanje, ki je partner projekta in zunanjih podizvajalcev.

V nadaljevanju je Ana Marija Ljubec z Zavoda RS za zaposlovanje, ki je partner pri projektu spletnega portala Mikrobiz.net, povedala: "Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) je pri projektu spletni portal Mikrobiz.net Fakultete za management Koper kot partner sodeloval s ciljem spodbuditi samozaposlovanje, ki je tudi sicer pomemben ukrep aktivne politike zaposlovanja Zavoda. Slednji bo promocijo tega spletnega portala izvajal tako pri delu z brezposelnimi osebami, ki se želijo samozaposliti, kot tudi v sodelovanju z izvajalci programov Zavoda."

Zavod je pri projektu spletnega portala Mikrobiz.net sodeloval kot partner z nalogo promocije spletnega portala, ki jo aktivno izpolnjuje z delom z brezposelnimi osebami, ki se želijo samozaposliti, in s sodelovanjem s pogodbenimi partnerji oziroma izbranimi izvajalci naših programov.

In kaj pomeni spletni portal Mikrobiz.net za brezposelne osebe? Za osebe, ki se šele odločajo za samozaposlitev ter še ne vedo, kaj samozaposlitev pomeni, je Mikrobiz.net odlično izhodišče za preveritev njihove poslovne ideje, pridobitev osnovnih informacij, potrebnih za ustanovitev poslovnega subjekta in tudi pri kasnejšem poslovanju. Več kot dobrodošla je tudi možnost brezplačne uporabe aplikacij za vodenje podjetja in tudi možnost poslovnega mreženja, saj vemo, da se brezposelne osebe na začetku svoje poslovne poti velikokrat soočajo s finančnimi težavami, vire za ustanovitev pa lahko iščejo in pridobijo ravno s pomočjo mrež.

"Zavod ocenjuje spletni portal Mikrobiz.net kot veliko pridobitev v slovenskem prostoru, ne le za brezposelne osebe, temveč tudi za vse tiste, ki premišljujejo o tej pomembni življenjski in poklicni odločitvi, ter tudi za že obstoječa mikro in mala podjetja."

O koristnosti portala MIKROBIZ.net za člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, obrtnike in male podjetnike, pa je prepričan tudi njen generalni sekretar Dušan Kranjik, ki je spregovoril v nadaljevanju: "Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije združuje dobrih 52.000 članov, obrtnikov, mikro in malih podjetnikov, od katerih več kot 85 % obratov zaposluje od 0 do 3 delavce. Pogosto se torej dogaja, da mora ena glava misliti prav na vse, kar je potrebno v delavnici ali podjetju postoriti, zato mikro in mali gospodarski subjekti pri reševanju vsakodnevnih izzivov velikokrat potrebujejo zunanjo strokovno pomoč." Ciljna skupina uporabnikov tega portala bodo tako lahko tudi obrtni obrati in mikro podjetja, saj potrebujejo predvsem informacije, ki so relativno bazičnega značaja (osnovne zakonitosti in pojmi poslovanja, marketinški prijemi, priprava poslovnega načrta, ...) in osnovne pripomočke za vodenje podjetij, ki so hitro dosegljivi in na voljo brezplačno. Poudaril je še, da portal MIKROBIZ odgovarja na trenutne potrebe gospodarstva in sicer potrebe po povezovanju mikro in malih podjetij ter med drugim tudi po povečani uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij, informacijski osveščenosti in povečevanju konkurenčnosti. Portal MIKROBIZ je lahko dodana vrednost vsem podjetjem ter slovenskemu podjetniškemu podpornemu okolju.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3.5.2. Gospodarsko razvojna infrastruktura ter prednostne usmeritve: 3.5.2.2 Informacijska družba.

Vsem novinarkam in novinarjem se prijazno zahvaljujemo za poročanje o dogodku, ter si hkrati nadejamo tudi dodatne promocije nadvse koristnega brezplačnega portala Mikrobiz.net širši zainteresirani javnosti.