O-STA

S slavnostno akademijo ob 15. obletnici in podelitvijo diplom ter priznanj ter se zaključili letošnji Dnevi FM

Koper, 7. decembra 2010 - Rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Rado Bohinc in dekanja Fakultete za management Koper izr. prof. dr. Anita Trnavčevič sta podelila diplome in priznanja Fakultete za management Koper za študijsko leto 2009/2010. Koprska fakulteta pa je letošnjo slavnostno prireditev obeležila tudi s praznovanjem 15. obletnice delovanja z zanimivim programom v katerem so sodelovali večinoma njihove študentke in študenti. S sobotnim dogodkom so se tudi zaključili letošnji Dnevi FM.

V minulem študijskem letu je uspešno zaključilo študij skupno 386 študentk in študentov, od tega skoraj polovica v podiplomskih študijskih programih Fakultete za management Univerze na Primorskem. Med njimi je bilo tudi pet doktorandov, in sicer Žiga Čepar, Alojz Klaneček, Jože Kocjančič, Massimo Manzin in Karmen Rodman.

Rektor primorske univerze prof. dr. Rado Bohinc je v slavnostnem nagovoru izpostavil, da imajo pri izbiri za študij na koprski Fakulteti za management Koper odločilen vpliv kakovostni študijski programi, ki ponujajo širok spekter izbirnih predmetov in so usmerjeni v učinkovito povezovanje teoretičnih in praktičnih znanj. Inštitucija je mednarodno uveljavljena v evropskem in širšem prostoru prek številnih raziskovalnih dosežkov, mednarodnih znanstvenih konferenc, številnih bilateralnih pogodb s tujimi univerzami in izmenjavi študentov ter visokošolskih učiteljev. Z ustanovitvijo Fakultete za management pred 15-imi leti, in kasneje Univerze na Primorskem, so se uresničile sanje številnih gospodarstvenikov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev s področja managementa, ekonomije, poslovnih ved, s tega in tudi širšega slovenskega prostora.

Dogodki, kot je 15-letnica Fakultete za management Koper, so posebni iz mnogih razlogov. Med drugim so to trenutki, ko se obrnemo v preteklost in to preteklost ovrednotimo, jo ocenimo in se o njej opredelimo. To je trenutek, ko osmislimo sedanjost in se vprašamo kje smo in kdo smo. In nenazadnje je to trenutek, ko odstremo zastor prihodnosti in začnemo o njej razmišljati. Razmišljamo kako bomo to prihodnost oblikovali in v tej stični točki praznujemo 15 let Fakultete za management Koper, ki je dosegla uspehe, ki je dosegla uspešnost, ki je dosegla vse, kar je v 15 letih možno, in hkrati praznujemo uspehe naših diplomantk in diplomantov, je poudarila dekanja izr. prof. dr. Anita Trnavčevič. "Prihodnost vseh nas pa je v soustvarjanju in sooblikovanju akademskega in profesionalnega prostora, kjer delujemo. To je prihodnost, ki odraža naša pričakovanja in naše želje", je še zaključila dekanja koprske fakultete.

Na slovesnosti, ki je potekala v soboto, 4. decembra 2010, v Grand hotelu Bernardin v Portorožu, pa so bila podeljena tudi številna priznanja najboljšim študentom, diplomantom, visokošolskim učiteljem in raziskovalcem, strokovnim delavcem in zunanjim sodelavcem.

Priznanje študentom za uspehe na študijskem področju, za nadpovprečne rezultate, so prejeli: Tanja Vasle in Maja Dolenc (univerzitetni študijski program prve stopnje Management), Katja Weber in Sintija Veškovo (visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management), Katja Grabler (magistrski študijski program druge stopnje Management) in Manuela Maršič (magistrski študijski program druge stopnje Ekonomija in finance).

Priznanje diplomantom za najboljša diplomska dela so prejeli: Aljoša Unger za najboljše diplomsko delo z naslovom: Izboljšanje strategije tržnih poti podjetja na hrvaškem tržišču, mentorica: viš. pred. dr. Karmen Rodman; Marija Paladin za najboljšo magistrsko (znanstveno) nalogo z naslovom: Neverbalna komunikacija in prepričljivost posameznika (poslovni aspekti), mentor: izr. prof. dr. Tonči A. Kuzmanić; in Žiga Čepar za najboljšo doktorsko disertacijo z naslovom Socio-ekonomski dejavniki povpraševanja po visokošolskem izobraževanju v Sloveniji, mentor: prof. dr. Štefan Bojnec.

Priznanje FM učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju je prejel asist. Borut Kodrič. Priznanje FM za najboljšega učitelja po mnenju študentov pa izr. prof. dr. Drago Dubrovski (dodiplomski študij) in prof. dr. Cene Bavec (podiplomski študij). Oba sta prejela najvišje povprečne ocene iz študentskih anket o pedagoškem delu v 2009/2010. Priznanja za dosežke na raziskovalnem področju je šlo v roke asist. Tini Bratkovič. Priznanje zaposlenim za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM pa Robiju Regoršku, Bojani Berginc in Dejanu Šramlu. Ob 15. obletnici pa je priznanje FM za izjemen prispevek k razvoju fakultete prejel izr. prof. dr. Mitja I. Tavčar. Priznanje zunanjim sodelavcem pa je prevzel direktor podjetja Plan e, Peter Mesec.

Udeležence je nagovoril tudi g. Dario Radešič z Banke Koper, kot eden prvih diplomantov Fakultete za management Koper (prej Visoke šole za management Koper), ki je pohvalil sodelovanje s koprsko fakulteto in ki si želi še nadaljnjega tesnega sodelovanja in povezovanja inštitucij znanja z gospodarstvom.

Prijetno navdihujoče vzdušje pa so na slavnostnem dogodku vpletali Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem, pevka Sara Kobold in glasbena skupina The Managers, vsi študentje Fakultete za management Koper, ter priljubljena plesna skupina Maestro.

UP Fakulteta za management Koper