O-STA

Dijaki in dijakinje v okviru projekta Aktivendržavljan.si županu predstavili tri predloge

Srečanje dijakov centra CIRIUS Kamnik s kamniškim županom

3. decembra 2010, ob mednarodnem dnevu invalidov, se je dvajset dijakov in dijakinj iz centra CIRIUS Kamnik srečalo s kamniškim županom g. Marjanom Šarcem. Dijaki in dijakinje so v okviru projekta Aktivendržavljan.si, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada, županu predstavili tri predloge, ki so jih izoblikovali na več delavnicah in srečanjih pod mentorstvom Roka Kralja, Katje Antosiewicz in Vesne Nemec.

Prvi predlog se nanaša na financiranjem prevozov do prireditvenih lokacij in kulturnih ustanov, s čimer bi se dijaki in dijakinje pogosteje udeleževali zabavnih, športnih in drugih prireditev v občini; drugi predlog je povezan z vključitvijo dijakov na delovno prakso in možnostjo kasnejše zaposlitve v okviru občine; zadnji predlog pa je prošnja občini za pomoč pri odprtju stanovanjske skupnosti na področju Kamnika. Župan in njegovi sodelavci so dijakom in dijakinjam obljubili, da bodo njihove predloge preučili in jih v okviru možnosti tudi uresničili. Vsekakor pa je župan pripravljen za dialog z dijaki, obljubil pa jim je tudi nadaljnje sodelovanje.

Dijaki in dijakinje s posebnimi potrebami so s tem srečanjem v okviru projekta Aktiven državljan pokazali in dokazali, da se tudi mladi z manj priložnostmi lahko aktivno vključujejo v družbena dogajanja in skušajo doseči spremembe, ki so dobre tako za njih kot za širšo skupnost.