O-STA

Znate napisati življenjepis? Veste kaj vključiti vanj? Rabite izkušnje? Kot študent ali kot podjetnik? Bi šli na izmenjavo?

Kdor ne pride, ne (z)ve

(Maribor, 14. december 2010) Zavod PIP - informacijska točka Evropske komisije Europe Direct Maribor organizira 16. decembra 2010 v dvorani Antona Trstenjaka Univerze v Mariboru tri predstavitve, ki so jih enostavno poimenovali "Kdor ne pride, ne zve". Gre za dogodek namenjen študentom, podjetnikom in vsem iskalcem zaposlitve.

Kdor še ne pozna različnih programov Erasmus, bo sedaj dobil svojo priložnost. Gre za programe, ki zasledujejo različne cilje, vsem pa je skupno širiti obzorja udeležencev. Tako bo predstavljen nov program Evropske komisije Erasmus za mlade podjetnike ter s praktičnega vidika Erasmus razpis za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v tujini.

Podjetništvo je bistveno za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Mnogi ustanovitelji malih in srednje velikih podjetij nimajo ne izkušenj z upravljanjem ne ključnih znanj, kar skupaj z dejstvom, da velika večina teh podjetij deluje samo v eni državi, omejuje rast. Program Erasmus za mlade podjetnike novim podjetnikom pomaga pridobiti potrebne veščine, da svojo dejavnost razširijo v druge evropske države.

Ker sta omenjeni predstavitvi namenjeni podjetnikom oz. študentov, bodo na svoj račun prišli tudi vsi iskalci zaposlitve. Predstavljeni bodo namreč Europass dokumenti. Europass je skupno ime za sklop petih dokumentov, s katerimi lahko posameznik celovito in sodobno predstavi svoja znanja in spretnosti. Dva od petih (življenjepis in jezikovna izkaznica) sta vzorčni predlogi, ki sta skupaj z navodili za izpolnjevanje in primeri prosto dostopna na spletni strani (www.europass.si).

DODATNE INFORMACIJE: Miran Vrbanić T 02/ 234 21 46 E miran.vrbanic@zavodpip.si