O-STA

Sedem novih znanstvenih monografij Fakultete za management Koper

Koper, 20. decembra 2010 - Založba Fakultete za management Koper primorske univerze že skoraj poldrugo desetletje izdaja znanstvene in strokovne monografije s področja ekonomije, prava in poslovnih ved ter učbenike in druga študijska gradiva. V založniškem programu sta tudi dve mednarodni znanstveni reviji ter zborniki znanstvenih in strokovnih konferenc ter različne druge publikacije.

Založba koprske fakultete objavlja izsledke znanstveno-raziskovalnega dela domačih in tujih strokovnjakov ter različne študijske publikacije. Na leto izda več kot 20 novih monografskih publikacij, med katerimi je največ znanstvenih monografij. Poleg slednjih izdaja v zbirki Managerjeva knjižnica strokovne monografije, namenjene širši strokovni javnosti. Med serijskimi publikacijami sta najodmevnejši mednarodni znanstveni reviji:

· Management Global Transition (www.mgt.fm-kp.si), ki izhaja v angleščini ter

· Management (www.mng.fm-kp.si), ki izhaja v slovenščini in angleščini.

Fakulteta za management Koper je pred kratkim izdala sedem novih znanstveni monografij:

· Bojnec, Š. 2010. Učinek protidobav na slovensko gospodarstvo

· Bratož, S. 2010. Metafore našega časa

· Gomezelj Omerzel, D., R. Biloslavo in A. Trnavčevič. 2010. Management znanja v visokošolskih zavodih

· Hozjan, D. 2010. Sistemski vidiki priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja

· Hozjan, D., in A. Trnavčevič, ur. 2010. Sistemske možnosti za razvoj poklicne orientacije v gimnazijah

· Strašek, R. 2010. Simetrični stožci v evklidskih prostorih

· Trnavčevič, A., ur. 2010. Avtoriteta in vodenje: avtoriteta v vodenju?

Monografije so izšle v tiskani in elektronski izdaji s finančno pomočjo Javne Agencije za knjigo Republike Slovenije. Elektronske izdaje so prosto dostopne na spletnih straneh Fakultete za management Koper (www.zalozba.fm-kp.si) ter na EconPapers (http://econpapers.repec.org/bookchap/mgtfmkmon/), največjemu spletnemu portalu za publikacije s področja ekonomije.