O-STA

V Sloveniji podeljen prvi certifikat po standardu EN 16001:2009 - Sistem upravljanja z energijo

Krško, 22. december 2010 - Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) je družbi Kostak d.d. podelil prvi certifikat v Sloveniji za sistem upravljanja z energijo po standardu EN 16001:2009. Certifikat je prevzel Božidar Resnik, predsednik uprave družbe Kostak d.d, predal pa mu ga je direktor SIQ-ja gospod Igor Likar.

Na pobudo številnih evropskih držav je 1. junija 2009 izšel samostojni evropski standard za sistem upravljanja z energijo EN 16001:2009. Pred njegovo izdajo so svoj standard za sistem upravljanja z energijo imele le tri evropske države (Danska, Švedska in Irska), medtem ko je drugod bilo to področje zajeto v sistemih ravnanja z okoljem. V Slovenijo je bil standard prevzet 1. oktobra 2009.

Komunalno stavbno podjetje Kostak d.d. je v mesecu decembru 2010 prvo v Sloveniji uspešno prestalo certifikacijsko presojo sistema upravljanja z energijo po standardu EN 16001:2009. To je za Kostak d.d. že četrti sistem vodenja, ki ga združujejo v integriran sistem vodenja. Le-ta obsega sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu ter že omenjen sistem upravljanja z energijo.

Končni cilj standarda EN 16001:2009 je pomagati organizacijam vzpostaviti sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti. Sistematično upravljanje energije privede do zmanjšanja stroškov za energijo in do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Standard podrobno določa zahteve za sistem upravljanja z energijo, ki organizacijam omogočajo razviti in izvajati politiko ter dosegati cilje, ki upoštevajo zakonske zahteve in informacije o pomembnih energetskih vidikih. Uporaben je za organizacije vseh vrst in velikosti, ne glede na geografske, kulturne ali družbene razmere.

Z ocenjevanjem sistemov vodenja ima SIQ dolgoletne izkušnje, saj je prvi certifikat za sistem kakovosti podelili leta 1992, do sedaj pa že preko 1500. Poleg tradicije njegovo strokovnost zagotavlja preko 150 zunanjih sodelavcev in strokovnjakov na najrazličnejših področjih, v sodelovanju s katerimi SIQ izvaja ocenjevanje in certifikacijo sistemov vodenja. Porok njegove strokovnosti so tudi akreditacijski organi, ki redno nadzorujejo njegovo delo. To sta slovenski akreditacijski organ Slovenska akreditacija (SA) in švedski akreditacijski organ SWEDAC. SIQ pa je tudi član v mednarodnem združenju certifikacijskih organov IQNet, katerega članice delajo na osnovi usklajenih in primerljivih kriterijev.

Dodatne informacije:

Tine Lavrič, SIQ - Odnosi z javnostmi

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Tel.: (01) 47 78 117

pr@siq.si, www.siq.si