O-STA

Izdali priročnik Spregovorimo o depresiji in samomoru med starejšimi

IZDALI PRIROČNIK SPREGOVORIMO O DEPRESIJI IN SAMOMORU MED STAREJŠIMI

Ljubljana, 22. december 2010 - Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) je nedavno izdal priročnik z naslovom Spregovorimo o depresiji in samomoru med starejšimi. V publikaciji so predstavljeni načini odkrivanja in zdravljenja depresije ter samomorilnega vedenja med starejšimi, opisane njune značilnosti in dejavniki tveganja, dodani pa so tudi konkretni primeri iz prakse. Priročnik poleg tega vsebuje dve presejalni orodji, ki sta priporočljivi za uporabo pri starejših, in nabor kontaktih podatkov različnih organizacij kot pomoč pri nadaljnjem usmerjanju pacientov.

Z depresijo se danes srečuje okoli deset odstotkov starejših (po nekaterih ocenah celo dvajset), a vseeno to področje pogosto ostaja spregledano. Njeno prepoznavo namreč ovirajo telesni simptomi in stigma, povezana z duševnimi motnjami. Neprepoznana in nezdravljena depresija pa izrazito slabša kvaliteto življenja in predstavlja najpomembnejši dejavnik tveganja za razvoj samomorilnega vedenja. Tudi samomor predstavlja resen problem v starosti, še posebej v Sloveniji, saj je stopnja umrljivosti zaradi samomora po 65. letu pri nas zelo visoka oziroma celo med najvišjimi v svetu.

Zaradi resnosti te problematike, še posebej v luči staranja populacije, smo na IVZ skupaj s sodelavci z Univerze na Primorskem, Psihiatrične klinike Ljubljana in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani napisali priročnik, katerega so uredile Alenka Tančič Grum in dr. Saška Roškar z IVZ in Vita Poštuvan z Univerze na Primorskem. "Priročnik je v prvi vrsti namenjen zdravnikom družinske medicine, saj verjamemo, da imajo ravno ti pri pogostem stiku s starejšimi pacienti ključno vlogo pri uspešnem preprečevanju, prepoznavanju in zdravljenju tako depresije kot samomorilnega vedenja," je povedala Alenka Tančič Grum iz IVZ. Vsebina priročnika pokriva dejavnike tveganja in značilnosti depresije ter samomorilnega vedenja med starejšimi, opisuje možnosti ukrepov v ambulanti zdravnika družinske medicine - od odkrivanja, zdravljenja pa do napotitve pacienta na nadaljnjo obravnavo. Poleg tega so predstavljene dodatne oblike pomoči in preventivnih aktivnosti za starejše, skupaj s kontaktnimi podatki. Posebej dragocen je opis konkretnih primerov obravnave bolnikov z depresijo v ambulanti zdravnika družinske medicine.

Priročnik naj bi tako predstavljal uporaben pripomoček pri zdravnikovem srečevanju s starejšo populacijo v ambulanti. Ali, kot so avtorji odgovorili, čemu so izdali priročnik: "Ker verjamemo, da depresija in samomorilno vedenje nista naravni del staranja ... in ker se zavedamo nepogrešljive vloge zdravnikov družinske medicine pri njunem preprečevanju, prepoznavanju in zdravljenju."

Izdajo priročnika je omogočila Mestna občina Ljubljana, dostopen pa je tudi v elektronski obliki na spletnih straneh IVZ (www.ivz.si).

###

Dodatne informacije:

Služba za odnose z javnostmi IVZ

Mitja Vrdelja

Tel.: 01 2441 572

E-pošta: mitja.vrdelja@ivz-rs.si