O-STA

Mercatorju v Albaniji naziv trgovca leta

Leto po vstopu Mercatorja na albanski trg je albanska Trgovinska in gospodarska zbornica podelila Mercatorju naziv trgovskega podjetja leta.

Po analizi Odbora za nadzor trga pri Trgovinski in gospodarski zbornici Albanije so Mercatorju podelili naziv za dolgoročne naložbe v Albanijo, za vzpostavitev trgovske verige, ki zagotavlja posebej kakovostne izdelke po sprejemljivih cenah za potrošnike, za možnosti zaposlovanja, ki se bodo s širitvijo maloprodajne mreže povečevale, in za izkazano visoko poslovno etiko in družbeno odgovornost.

Trgovina v Albaniji je večinoma tradicionalna, kar izhaja iz dolgega obdobja izoliranosti države in nižje stopnje razvoja. Mercator je na ta trg uvedel moderen trgovski format. Po predvidevanjih se bo albanski trg po krizi še hitreje prilagajal evropskim standardom in predstavlja znaten razvojni potencial. Do 2015 namerava imeti Mercator na tem trgu približno 3% tržni delež.

Vir: splošno Mercator