O-STA

Mercatorjeva uprava s 1.1.2011 nastopila nov petletni mandat

Upravi družbe Mercator, d.d., se je 31.12.2010 iztekel petletni mandat. V tem obdobju je uprava delovala v štiričlanski zasedbi: Žiga Debeljak, Vera Aljančič Falež, Mateja Jesenek in Peter Zavrl.

S 1.1.2011 je z novim petletnim mandatom začela delovati šestčlanska uprava, ki jo je za mandatno obdobje 2011-2015 imenoval nadzorni svet družbe na svoji seji 30. 3. 2010.

Upravo sestavljajo: mag. Žiga Debeljak, predsednik uprave, mag. Mateja Jesenek, članica uprave za strateško trženje in globalno nabavo, mag. Melita Kolbezen, članica uprave za strateške finance in informatiko, mag. Vera Aljančič Falež, članica uprave za strateški razvoj kadrov in organizacijo, Peter Zavrl, član uprave za poslovno področje Mercator trgovina Slovenija, in mag. Stanka Čurović, članica uprave za poslovno področje Mercator trgovina jugovzhodna Evropa.

Število članov uprave in razdelitev delovnih področij ustreza novi makroorganizacijski strukturi Skupine Mercator, ki je bila uveljavljena v začetku leta 2010. Ob tem bo nepremičninsko dejavnost v upravi neposredno pokrival predsednik uprave skupaj z Alešem Resnikom, pomočnikom predsednika uprave za poslovno področje Mercator nepremičnine. Dosedanji pomočnik predsednika uprave g. Stanislav Brodnjak je s 1.1.2011 prevzel funkcijo predsednika uprave družbe Mercator-H, d.o.o., hkrati pa bo opravljal tudi funkcijo svetovalca predsednika uprave za mednarodne zadeve.

Vir: Odnosi z javnostmi Mercator, d.d.