O-STA

Zavod PIP koordinator kampanje Evropsko ukrepanje na področju drog v Sloveniji

V Sloveniji in drugih članicah Evropske unije poteka drugi del kampanje Evropsko ukrepanje na področju drog, katero je sprožil Generalni direktorat za pravosodje Evropske komisije. Cilj kampanje je zagotoviti močan, usklajen in uravnotežen odziv na naraščajočo problematiko drog, ki vpliva na celotno evropsko družbo.

V prvem delu kampanje (od septembra 2009 do februarja 2010), se je pobudi priključilo skoraj 700 organizacij in posameznikov iz držav članic EU, od tega 29 organizacij in posameznikov iz Slovenije. Zaradi velikega uspeha je Generalni direktorat za pravosodje Evropske komisije sprejel odločitev, da s kampanjo nadaljuje.

Evropska komisija želi, da organizacije in posamezniki prevzamejo del odgovornosti pri reševanju resnih vprašanj povezanih z drogami. To lahko storijo na način, da podpišejo zavezo, ki bo predstavljala resnično zavezanost za sodelovanje v konkretnih akcijah, kot so: ozaveščanje o prepovedanih drogah in nevarnostih, ki jih prinaša zloraba, opozarjanje na pogubne gospodarske in socialne posledice, ki jih zlasti med mladimi lahko prinaša zloraba drog ter preprečevanje zlorabe drog in prispevanje k zmanjšanju tveganj, ki so povezani z njo. Zaveza se lahko nanaša tudi na odgovoren odnos do legalnih substanc, kot so alkohol in zdravila na recept.

Evropska komisija delovanja organizacij oziroma posameznikov ne bo neposredno financirala, ampak bo posameznim zavezam zagotovila javno platformo in orodja, kar pomeni, da bo angažiranje sodelujočih opazno po vsej Evropski uniji.

Koordinator projekta v RS Sloveniji je Zavod PIP, ki podpisnikom nudi pomoč pri oblikovanju zavez in jih obvešča o aktualnih dogodkih v okviru pobude Evropsko ukrepanje na področju drog (EAD). V drugi del kampanje se je že v tem trenutku vključilo večje število organizacij. Prijave so možne do konca meseca januarja oziroma do zapolnitve predvidenih kvot.

Organizator in koordinatorji delijo prepričanje, da bo kampanja prispevala k izboljšanju ozaveščenosti družbe o drogah, odprla širšo razpravo ter spodbudila izmenjavo najboljših praks med evropskimi strokovnjaki s tega področja.

KONTAKT za več informacij:

Zavod PIP

T: 02 234 21 46; 02 535 27 60

E: dejan.bogdan@zavodpip.si

W: http://ec.europa.eu/ead/html/index.jsp