O-STA

Podpis pogodbe o sodelovanju Banke Koper in UP Fakultete za management Koper

Univerza na Primorskem/FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER/združenje Alumni FM

in

Banka Koper, d. d.

vabita na skupni dogodek, ki bo v četrtek, 13. januarja 2011, s pričetkom ob 17.30 v Kopru, (velika predavalnica, Cankarjeva 5).

Program:

-ob 17.30: Slavnostni podpis pogodbe o sodelovanju Banke Koper in UP Fakultete za management Koper. Sodelovanje bosta predstavila in podala izjavo za javnost, predsednik uprave Banke Koper g. Ezio Salvai in dekanja Fakultete za management Koper izr. prof. dr. Anita Trnavčevič.

Banka Koper in Fakulteta za management Koper izkoriščata potenciale in sinergije primorskega oziroma širšega gospodarskega in univerzitetnega prostora. Podpis pogodbe o sodelovanju pomeni utrditev povezanosti in hkrati zavezo k prehodu iz načelnosti povezovanja h konkretnim projektom na področju izobraževalne, raziskovalne in svetovalne dejavnosti - od diplomskih do raziskovalnih nalog študentov s področja bančništva, študentske strokovne prakse in konkretnih projektov kot je že v samem začetku podjetniški portal MIKROBIZ. Tovrstna sodelovanja so lahko zgled in primer vključevanja in povezovanja gospodarstva in akademske sfere, hkrati pa možnost učenja praktičnih znanj in vključevanja študentov v poslovno sfero, ki na fakulteti poteka preko združenja Alumni FM.

-ob 18.00: Tematska razprava z naslovom "Aktualni trendi na kreditnem trgu v Sloveniji"

sodelovali bodo:

g. Dario Radešič, Banka Koper, d. d.

mag. Rudi Grbec, član uprave, Istrabenz, d. d., in

mag. Aleksander Vozel, član uprave, Banka Celje, d. d.

Razpravo bo vodil izr. prof. dr. Primož Dolenc, predstojnik katedre za poslovne vede na Fakulteti za management Koper

Vabimo, da se nam pridružite!