O-STA

Fakulteta za management Koper: Izšel je razpis za vpis v študijskem letu 2011/2012

Izšel je razpis za vpis v študijskem letu 2011/2012

Koper, 31. januarja 2011 - Danes je izšel razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2011/2012. Prvi prijavni rok za slovenske državljane in državljane članic Evropske unije se zaključi 8. marca 2011. Fakulteta za management Koper Univerze na Primorskem bo v naslednjem študijskem letu izvajala univerzitetni študijski program Management in visokošolski strokovni študijski program Management, ki sledita potrebam in zahtevam trga. Študijski programi managementa omogočajo tako širino kot globino znanja na posameznih področjih. Redni in izredni študij izvajajo v Kopru, Celju in Škofji Loki.

Izšel je Razpis za vpis v študijskem letu 2011/2012 <http://www.vpis.uni-lj.si/vpis/razpis_kazalo.htm>; . Prvi prijavni rok za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije bo potekal od 10. februarja do 8. marca 2011.

Na Fakulteti za management Koper Univerze na Primorskem bodo v študijskem letu 2011/2012 izvajali dva študijska programa 1. stopnje:

* visokošolski strokovni študijski program Management <http://www.fm-kp.si/si/bodoci-student.html>; (diplomirani/a ekonomist/ka (VS))

* univerzitetni študijski program Management <http://www.fm-kp.si/si/bodoci-student.html>; (diplomirani/a ekonomist/ka (UN))

Redni in izredni študij poteka v Kopru, Celju in Škofji Loki.

Na Fakulteti za management Koper Univerze na Primorskem s petnajstletno tradicijo izobražujemo in raziskujemo na področjih družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede. Ponujamo aktualne študijske programe, ki vsebinsko sledijo tudi potrebam in zahtevam trga, zato jim dodajamo nove smeri in izbirne predmete. Študijski programi managementa omogočajo tako širino kot globino znanja na posameznih področjih, veliko je tudi projektnega dela ter različnih sodobnih oblik poučevanja in učenja, izvedba letnika v kvartalih, predavanja uglednih strokovnjakov iz gospodarstva ter mednarodna mobilnost - vsak naš študent lahko del študijskih obveznosti opravi na eni izmed 80 partnerskih inštitucijah - priznanih poslovnih šolah - v več kot 20 državah sveta. S 15-letno tradicijo v poučevanju managementa prispevamo k slovenski in svetovni zakladnici znanja.<

izr. prof. dr. Anita Trnavčevič, dekanja

V študijskem letu 2011/2012 bodo na Fakulteti za management Koper poleg študijskih programov 1. stopnje izvajali še magistrske študijske programe 2. stopnje: Management, Ekonomija in finance, Pravo za management* in skupni program Upravljanje trajnostnega razvoja (skupaj s Fakulteto za humanistične študije Koper in Visoko šolo za zdravstvo Izola). Ter doktorski študijski program 3. stopnje Management*

*v postopku akreditacije

V februarju in marcu 2011 pa na fakulteti v Kopru, Celju in Škofji Loki pripravljajo tudi informativne dneve.