O-STA

Preko 200 prijav na natečaj M:Windows Phone 7

Ljubljana, 18. februar 2011 - Nagradni natečaj M:Windows Phone 7 je k sodelovanju privabil številne slovenske razvijalce. Nanj se je prijavilo 130 razvijalcev, ki so skupno oddali kar 218 prijav. Največ prijav je na področju informativnih vsebin, z manjšim zamikom sledijo zabavne in nato še poslovne aplikacije.

V petek, 11. 2. 2011, se je iztekel rok za prijavo na natečaj M:Windows Phone 7, ki ga organizirata družbi Microsoft Slovenija in Mobitel. Odziv na natečaj je bil izjemen, saj se je prijavilo kar 130 razvijalcev. Ti so skupaj na natečaj M:Windows Phone 7 oddali kar 218 prijav, od tega več kot dve tretjini prijav predstavljajo koncepti aplikacij, medtem ko preostala tretjina zajema ideje za razvoj aplikacij, ki se prav tako potegujejo za nagrado, mobitel Windows Phone 7. Prijave so dokaj enakomerno razporejene med posamezne kategorije natečaja. Nekoliko več je prijav v kategoriji informativnih vsebin, sledijo zabavne in nato poslovne aplikacije.

V okviru natečaja M:Windows Phone 7 bodo za razvijalce, sodelujoče v natečaju, v nasled-njem tednu potekale delavnice o razvoju za pametne mobilne telefone Windows Phone 7.
Rok za oddajo aplikacij je 25. marec 2011, saj bo aprila potekalo spletno glasovanje uporabnikov. Glede na rezultate spletnega glasovanja le-teh bodo nato avtorjem najbolj priljubljenih aplikacij v posamezni kategoriji (informativne vsebine, zabavne in poslovne aplikacije) podarjeni štirje mobilni telefoni Windows Phone 7.

Strokovna žirija bo nato maja 2011 med vsemi prijavljenimi aplikacijami izbrala še tri najboljše. Razvijalec prvouvrščene aplikacije bo prejel 5.000 evrov, drugouvrščene 2.000 in tretjeuvrščene 1.000 evrov. Hkrati bodo vsi sodelujoči razvijalci z delujočimi aplikacijami imeli možnost sodelovati na regijskem natečaju z nagradnim skladom 25.000 evrov.

Informacije o poteku nagradnega natečaja M:Windows Phone 7 so na voljo na Mobitelovem spletnem mestu Tehnik.

Dodatne informacije:

Simon Šketa, vodja Službe za odnose z javnostmi, Mobitel, d. d., Vilharjeva 23, 1537 Ljubljana, tel. 01/472 83 00, e-pošta: simon.sketa@mobitel.si;

Simona Rakuša, vodja trženja in odnosov z javnostmi, Microsoft, d. o. o., Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, tel. 041 384 710, e-pošta: simonar@microsoft.com.