O-STA

Mladi raziskovalci se izobražujejo o osnovah podjetništva

Koper, 22. februarja 2011 - Inštitut za raziskovanje v managementu koprske Fakultete za management je danes organiziral enodnevno delavnico o osnovah podjetništva, ki je bila namenjena vsem mladim raziskovalcem v Sloveniji, ki jih zanima uspešno prepletanje vlog raziskovalca, inovatorja in podjetnika, poleg tega pa je to tudi del njihove obveznosti. S tem vsi skupaj spodbujamo čim uspešnejši prenos znanstveno-raziskovalnega dela v podjetniško prakso, kar lahko pomembno prispeva k slovenskem gospodarskem razvoju. Mednarodne raziskave jasno potrjujejo, da podjetja, ki so bolj inovativna, dosti prej premagujejo gospodarsko in finančno krizo.

Glavni izziv prihodnosti za povečevanje komercializacije znanja na univerzah in inštitutih bo ustvariti okolje, kjer bodo raziskovalci dovolj motivirani za ustvarjanje presežkov. Hkrati pa priskrbeti in razvijati ustrezno zakonodajno in drugo podporo, so bile tudi ključne ugotovitve opravljene študije o ukrepih za spodbujanje in večjo učinkovitost znanstveno-raziskovalne dejavnosti v Sloveniji, ki so jo izvedli raziskovalci primorske univerze. Za čim večjo realizacijo sodelovanja znanosti in gospodarstva pa je bilo namenjeno usposabljanje mladih raziskovalcev o osnovah podjetništva, ki jo je pripravil Inštitut za raziskovanje v managementu Fakultete za management Koper.

Mladi raziskovalci so najprej pri doc. dr. Doris Gomezelj Omerzel s Fakultete za management Koper poslušali o temeljih podjetništva, psiholoških in socioloških vidikih ter pomenu mreženja. Spoznali so osnove financiranja podjetja, podporno okolje in kako se pripravi poslovni načrt. V drugem delu pa jim je pravnica viš. pred. mag. Elizabeta Zirnstein, prav tako s koprske fakultete, predstavila še statusne oblike podjetništva in upravljanje intelektualne lastnine. Ob koncu pa je še vodja Centra za sodelovanje z gospodarstvom Univerze na Primorskem mag. Aleš Lipnik z Znanstveno-raziskovalnega središča Koper predstavil možnosti pridobivanja EU sredstev za namene raziskovalno-razvojnega dela v podjetništvu.

Za dodatne informacije: Dejan Šraml | Odnosi z javnostmi | Univerza na Primorskem | Fakulteta za management Koper | Cankarjeva 5 | 6000 Koper | 00386 (0)5 610 20 12 | dejan.sraml@fm-kp.si | www.fm-kp.si