O-STA

Šmartinsko jezero v Celju dobilo svojo spletno stran

Celje, 11. februar 2011, Zavod Celeia Celje sporoča, da je Šmartinsko jezero, ena najbolj priljubljenih izletniških točk prebivalcev mesta Celje, sedaj prisotno tudi na svetovnem spletu. Šmartinsko jezero je dosegljivo na spletnem naslovu: http://www.smartinsko-jezero.com/. Zasnova in postavitev spletne strani sta delno sofinancirani s sredstvi Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij.

Zavedajoč se, da postaja Šmartinsko jezero vse bolj prepoznavno turistično območje, smo se na Zavodu Celeia Celje odločili za zasnovo spletne strani s katero želimo obiskovalcem pobliže predstaviti naravni biser Celja. Zasnova in postavitev spletne strani sta namreč nadaljevanje aktivnosti, ki smo jih na Zavodu Celeia Celje začeli v lanskem letu, ko smo, v sodelovanju z Mestno občino Celje in Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje izdali knjigo Kulinarični izzivi Šmartinskega jezera. Vzporedno s knjigo je nastajala tudi celostna podoba za Šmartinsko jezero, ki je premišljeno vpeta tudi v spletne strani.

Dimamično in pregledno zasnovana spletna stran obiskovalcu ponuja osnove informacije o jezeru (lokacija, nastanek ...), prav tako pa mu omogoča, da se lahko podrobno seznani tudi z njegovo turistično ponudbo.

V priponi prilagamo tudi logotip Šmartinskega jezera

Več info: Urša Dorn, Svetovalka za turizem, tel.: 03 42 87 135, mobi: 031 526 133 , e-mail:ursa.dorn@celje.si