O-STA

Univerza na Primorskem, FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER, združenje Alumni FM vabi na tematsko razpravo z naslovom UPRAVLJANJE DRŽAVNIH NALOŽB

Imamo dobro korporacijsko upravljanje?

Kaj lahko k temu doprinesejo posebne revizije in odškodninske tožbe?

So cilji Republike Slovenije na tem področju jasno opredeljeni?

v torek, 1. marca 2011, ob 17.00

v "veliki predavalnici" na sedežu Fakultete za management, Cankarjeva 5, Koper.

Sodelovali bodo:

mag. Tomaž Kuntarič, predsednik uprave, Slovenska odškodninska družba, d. d.

mag. Anja Strojin Štampar, članica uprave, Kapitalska družba, d. d.

dr. Janez Šušteršič, ekonomist, Fakulteta za management Koper

dr. Danila Djokić, pravnica, Fakulteta za management Koper

Republika Slovenija je skladno z načeli korporacijskega upravljanja in smernicami za upravljanje državnih podjetij OECD začrtala politiko upravljanja podjetij v državni lasti. Smernice OECD za upravljanje podjetij v državni lasti poleg številnih priporočil, zajemajo tudi konkretne predloge. Predlagajo na primer, da bi morala država svojo lastniško vlogo izvajati preko centralizirane enote za lastništvo ali učinkovito usklajenih enot, ki bi morale delovati neodvisno in v skladu z javno razkrito lastniško politiko. Smernice predlagajo tudi strogo ločevanje lastniške in zakonodajne vloge države, s čimer bi se zagotavljalo, da bi se lastništvo države izvajalo profesionalno in odgovorno in da bi država imela pozitivno vlogo pri izboljšanju upravljanja podjetij v vseh sektorjih gospodarstva.

Okrogla miza bo predstavila poglede na uresničevanje politike upravljanja v praksi in aktivnosti, ki potekajo na nivoju različnih institucij. Razprava bo vključevala vprašanja in vidike o domačem in tujem lastništvu, prodaji in dokapitalizaciji družb v državni lasti, upravljanju in prodaji državnih kapitalskih naložb.

Pričakujemo zanimivo razpravo udeležencev, zato vas prijazno vabimo, da se je udeležite.

Prosimo, da svojo navzočnost potrdite do ponedeljka, 28. februarja 2011, na elektronski naslov alumni@fm-kp.si ali na telefonsko številko 05 610 20 12 (Dejan Šraml).

Pričakujemo zanimivo razpravo in vas prijazno vabimo, da se dogodka udeležite!

Za dodatne informacije: Dejan Šraml | Odnosi z javnostmi | Univerza na Primorskem | Fakulteta za management