O-STA

Študenti z inovacijsko šolo do ustvarjalnega razmišljanja

Koper, 7. marca 2011 - Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske ter UP Fakulteta za management sta sprejela prve študente prve študente letošnjega izobraževalnega programa t.i. I.šole (inovacijska šola), ki se izvaja v okviru predmeta Snovanje in izpeljava podjetniške zamisli Fakultete za managemnet. Študentje se bodo učili "dizajnerskega" načina razmišljanja (angl. design thinking). Slednji ponuja različen pristop in pogled na razvoj idej in proizvodov po vzoru Univerze Stanford iz ZDA, kjer igrajo ključno vlogo podjetja s svojimi poslovnimi izzivi. Študenti bodo letos reševali poslovne izzive podjetij Harphasea, Robotine in Stol&stol ter nadgradnjo portala www.mikrobiz.net, ki predstavlja ključno orodje za njihovo delo v okviru I.šole.

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske in Fakulteta za management Univerze na Primorskem, v sodelovanju z gospodarskimi partnerji, želita z izobraževalnim programom I.šola ustvariti kakovostnejši dvosmerni prenos znanja iz akademskega sveta v gospodarstvo. S programom i.šole stremita k usposabljanju študentov za ustvarjalno in kreativno reševanje poslovnih izzivov podjetij.

V študijskem letu 2010/11 se I.šola izvaja v okviru predmeta Snovanje in izpeljava podjetniške zamisli magistrskega programa druge stopnje Management pod okriljem koprske fakultete, praktična izvedba vaj pa poteka v UIP Univerzitetnem razvojnem centru in inkubatorju Primorske. Glavni namen študijskega procesa i.šole je izdelava prototipa izdelka, procesa, storitve ali poslovnega modela v sodelovanju s podjetji in profesorji na osnovi interdisciplinarnega procesa reševanja problemov. Študenti se naučijo dizajnerskega načina razmišljanja, ki predstavlja odmik od klasičnega ekonomskega reševanja problemov. Namenjena je vsem študentom, ki želijo poglobiti znanje in preveriti svoje podjetniške sposobnosti.

Študenti se v okviru I.šole seznanijo z razvojnimi projekti podjetij in konkretnimi izzivi: pametne kolesarnice, nadgradnje portala Mikrobiz, pametne hiše in gibljivega stola. Pri realizaciji razvojnih nalog jih spremljajo tako mentorji iz akademske sfere kot mentorji iz gospodarstva. Študenti si pri samostojnem delu pridobivajo dragocene izkušnje in dodatna znanja ter se soočijo z okoljem v podjetju. Seznanijo se s celotnim potekom razvojnega procesa od iskanja idej, zaznavanja tržnih priložnosti, izdelave tržnih analiz do trženja in finančnega načrta. Tako pridobljena znanja lahko uspešno uporabljajo pri raziskovanju in nadaljnjem delu ter karieri. Omogočeno jim je, da izkoristijo dane priložnosti za dokazovanje svojega znanja v praksi. Podjetja pa lahko pridobijo kader, ki ga spoznajo že v teku študija in se izkaže na konkretnih

nalogah. Podjetni študenti lahko v nadaljevanju najdejo podporo v UIP, ki jim nudi podporo pri uresničevanju podjetniških zamisli, od svetovanja pri pisanju poslovnega načrta, iskanju primernih finančnih virov do najema pisarne.

Stičišče interdisciplinarnih povezav, od znanstvenih na področju tehnologij in materialov, ter družboslovnih in poslovnih do gospodarskih izkušenj, ustvarja inovativno in ustvarjalno okolje za reševanje poslovnih izzivov in spodbuja aktiven prenos dvosmernega prenosa znanja. Verjamemo, da bo takšen način dela zagotovil kakovostnejši učni proces in bolj usposobljene kadre, predvsem pa prinesel hitrejši razvoj podjetjem.

Dodatne informacije:

Petra Dežjot, svetovalka za trženje

Tel.št.: 05 611 7952

E-pošta: petra.dezjot@uip.si

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske

Ferrarska 8

6000 Koper

www.uip.si