O-STA

Izzivi in priložnosti na hitro razvijajočih se trgih: Poslovanje na trgih JV Evrope (1)

Univerza na Primorskem
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

združenje Alumni FM

v sklopu strokovnih razprav
Izzivi in priložnosti na hitro razvijajočih se trgih - 1. del*

vabi na tematsko razpravo
POSLOVANJE NA TRGIH JV EVROPE
- izkušnje, prednosti in pomanjkljivosti -


v torek, 29. marca 2011, ob 15.00 v Kopru
v "veliki predavalnici" na sedežu fakultete, Cankarjeva 5, Koper.

Sodelovali bodo:
g. Ernest Gortan, predsednik uprave, Intereuropa, d. d.
g. Drago Kavšek, predsednik uprave, Fructal, d. d.
ga. Milena Štular, izvršna direktorica za globalno nabavo, Mercator, d. d.
doc. dr. Danila Djokić, strokovnjakinja s področja gospodarskega in statusnega

prava, UP Fakulteta za management Koper
doc. dr. Dragan Kesič, strokovnjak za mednarodno poslovanje, management in
marketing, UP Fakulteta za management Koper

Razpravljali bodo o naslednjih tematikah trgov JV Evrope:

· strateška ocena potenciala v okvirih globalizacije/internacionalizacije;

· zakaj internacionalizacija na omenjene trge in ne drugam (prednosti, slabosti, izzivi in nevarnosti);

· načinih vstopa;

· managementu marketinških aktivnosti, ki jih izvajajo oziroma načrtujejo izvajati;

· dosedanje izkušnje iz procesa internacionalizacije;

· konkreten nadaljnji strateški razvoj v procesu internacionalizacije.

Pričakujejo zanimivo razpravo in vas prijazno vabijo, da se dogodka udeležite!


*"Kitajska: priložnosti in izzivi za slovenska podjetja" pa bo naslov druge razprave v sklopu "Izzivi in priložnosti na hitro razvijajočih se trgih", ki bo potekala 4. aprila 2011, ob 17.00 v Škofji Loki. Dodatne informacije na spletni strani (kliknite na povezavo).