O-STA

Danes se v Celju pričenja 8. konferenca FREM, ki se konec tedna nadaljuje v Škofji Loki in v Kopru

Koper, 24. marca 2011 - V naslednjih treh dneh bo v Celju (četrtek), v Škofji Loki (petek) in v Kopru (sobota) potekala tradicionalna že 8. strokovna konferenca UP FM - Festival raziskovanja ekonomije in managementa z letošnjim tematskim naslovom Inovativnost, proizvodnja in management: vzpostavljanje okolja za spodbujanje poslovne odličnosti. Letos bo prvič podeljena tudi nagrada za najboljši prispevek, zmagovalci bodo nagrado prejeli na slavnostni podelitvi diplom in priznanj UP FM z dogodkom Alumni FM, v soboto, 26. 3. 2011, v Gledališču Koper.

Tokratni Festival raziskovanja managementa in ekonomije (FREM) je še posebej usmerjen v področja inovativnosti, proizvodnje in managementa, povezana v celovito vzpostavljanje okolja za spodbujanje poslovne odličnosti, tako v domačem kot tujem okolju. Teme prispevkov so torej s teh področij in tudi iz drugih raziskovalnih področij managementa in ekonomije.

FREM je strokovna konferenca, namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih na področju strokovnega raziskovalnega dela v managementu ter ekonomiji. Udeleženci lahko tako na konferenci predstavijo svoje raziskovalne naloge, projekte, poslovne primere, poslovne načrte ter diplomska, specialistična in magistrska dela, ki rešujejo poslovne probleme.

Za tokratni FREM je prispelo približno 160 prispevkov, ki so jih ocenili recenzenti ter vsem avtorjem poslali tudi recenzijo. Od vseh prispevkov je bilo tokrat izbarnih 51, ki bodo sedaj tudi predstavljeni. Od letošnjega leta naprej bo konferenca potekala dvakrat letno (prej enkrat letno), prvič pa bo tudi podeljena nagrada za najboljši prispevek.

Program konference, ki se bo v naslednjih treh dneh odvijala v Celju, v Škofji Loki in v Kopru je dostopen na spletni strani konference. Vabljeni!

UP Fakulteta za management Koper