O-STA

Kaj mladim utira pot do zaposlitve? Zavod Nefiks tokrat v podjetju Gorenje

Velenje, 25. marec 2011

Sodelavci Zavoda Nefiks so skupaj z Društvom mladinski ceh v okviru projekta Omrežen.si pripravili tretjega v nizu Podjetnih petkov. Po dveh uspešnih dogodkih v Hidrii in Ljubljanskih mlekarnah, je Podjetni petek v Gorenju tudi tokrat navdušil udeležence in gospodarstvenike.

Projekt Podjetni petek je bil zasnovan iz zaznane potrebe mladih, ki ob vključenosti v formalni sistem izobraževanja pogrešajo večje povezovanje z gospodarstvom. Prav pomanjkanje tovrstnih aktivnosti mladim povzroča težave tudi ob vstopu na trg dela in iskanju zaposlitve.


Organizatorji po treh Podjetnih petkih glede na odzive udeležencev opažajo, da je povezava z gospodarstvom ena najšibkejših točk slovenske izobraževalne in zaposlovalne politike.

Podjetni petek je tako eden redkih načinov, da mladi spoznajo delovne procese in delovanje velikih podjetij. Še bolj pomembno je, da iz prve roke, od kadrovnikov in strokovnjakov na področju zaposlitvene pismenosti izvedo, kaj se od njih pričakuje ob iskanju zaposlitve. Med pridobljenimi informacijami so temeljne naslednje: kako napisati prijavo na razpisano delovno mesto, kaj je motivacijsko pismo, kaj paziti pri sestavi življenjepisa in kaj pričakovati na zaposlitvenih razgovorih.

Danes je približno dvajsetim mladim v okviru Podjetnega petka odprlo vrata Gorenje. Irena Vodopivec, izvršna direktorica za Kadre in izobraževanje: "Ena izmed najbolj pomembnih vrednot v Gorenju je zagotovo znanje. Izobraževanju in usposabljanju posvečamo veliko pozornost in zaposlene spodbujamo za pridobivanje novega znanja. V Gorenju imamo na letni ravni skoraj 100.000 ur usposabljanja, kar predstavlja skoraj 16 ur usposabljanja na zaposlenega, 144 štipendistov in 293 študentov ob delu. V lanskem letu smo omogočili 185 dijakom in študentom opravljanje obvezne študijske prakse. Podjetni petek, je eden izmed dogodkov, s katerim omogočamo mladim, da se srečajo s predstavniki vodstva in se pobliže seznanijo z različnimi procesi in področji dela, ki v Gorenju potekajo. Udeleženci dobijo boljšo predstavo o tem, kje in kako bodo svoje znanje lahko uporabili ter da znanje z določenega področja vodi do različnih delovnih mest. V okviru današnje predstavitve smo poseben poudarek namenili možnostim razvoja kariere znotraj Skupine Gorenja ter raznovrstnim oblikam izobraževanja, ki smo jih razvili v Gorenju in jih nudimo našim zaposlenim."

Gorenje je tako postalo tretje v vrsti slovenskih podjetij, ki spodbujajo razvoj zaposlitvene pismenosti mladih. Zavod Nefiks kot vodilna slovenska organizacija na področju beleženja ter promocije neformalnega znanja ter razvoja zaposlitvene pismenosti opozarja na nujnost tovrstnega sodelovanja. Tako politične odločevalce, kot tudi mlade in gospodarstvenike sodelavci Nefiksa opozarjajo, da je zavoljo boja proti brezposlenosti nujno zagotoviti kontinuirano sodelovanje med gospodarstvom in mladimi.

S tem se strinja tudi udeleženka Nataša Fink, študentka 4. letnika ALUO: "Menim, da v času študija vse premalo razmišljamo o prihodnosti in tem, kako bi nanjo lahko vplivali. Sama sem se za udeležbo na Podjetnem petku odločila iz radovednosti. Želim izvedeti, kako izgleda resnično življenje po končanem šolanju in prav mi bo prišla kakršnakoli informacija. Podjetni petki se mi zdijo odličen način priprave na čas po končanem formalnem šolanju."

Mladi se torej po zaključku šolanja soočajo z visoko brezposelnostjo in pomanjkanjem delovnih izkušenj, podjetja pa opozarjajo tudi na visoko neskladje ponudbe in potreb po kadrih na trgu dela. Vse navedeno ima daljnosežne negativne posledice za pridobivanje zaposlitve, osamosvajanje in življenje posameznikov, projekt Podjetni petek pa je eden redkih, ki skuša preseči široko razdaljo med zaposlovalci in iskalci zaposlitve.

Kontakt za več informacij: Tadeja Ozebek, tadeja@talentirana.si, 041 919 421