O-STA

UP FM in GZS: KITAJSKA: priložnosti in izzivi za slovenska podjetja - strokovni seminar

Univerza na Primorskem

FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

združenje Alumni FM

in Gospodarska zbornica Slovenije

vabijo v sklopu razprav "Izzivi in priložnosti na hitro razvijajočih se trgih - 2. del"

na strokovni seminar v Škofjo Loko, 4. aprila 2011, ob 17.00:

KITAJSKA: PRILOŽNOSTI IN IZZIVI ZA SLOVENSKA PODJETJA

· Gospodarski vzpon Kitajske in prihodnost globalizacije

· Načrti in strategija za prihodnje desetletje

· Vloga in pomen zahodnih multinacionalk

· Prizadevanja Kitajske na področju visokih tehnologij

· Priložnosti, izkušnje in pasti za slovenska podjetja

Izjemen gospodarski vzpon Kitajske v zadnjih treh desetletjih v marsičem piše na novo pravila mednarodne trgovine in procesov globalizacije v najširšem smislu. Sproža vrsto vprašanj po vsem svetu, obenem pa odpira nove priložnosti za sodelovanje in izmenjavo. Gre za izjemno težko opisljive procese hitrega spreminjanja in hitrega gospodarskega vzpona, ki pa odpirajo nove priložnosti tako za prostrano kitajsko družbo kot za ves svet.

Vsebina in predavatelji:

mag. Nataša Turk, vodja področja za Azijo, Center za konkurenčnost, Gospodarska zbornica Slovenije

· Predstavitev aktivnosti GZS, kot enega izmed deležnikov internacionalizacije slovenskega gospodarstva na kitajskem trgu.

· Kaj in kako slovenska podjetja prodajajo na Kitajsko?

· Je nizka cena blaga na prvi pogled dovolj močan argument za neposreden uvoz iz Kitajske?

mag. Boštjan Polajžer, vodja marketinga, Etol, d. d.

· Raziskave tržišča in zakaj Kitajska

· Oblike vstopa na kitajsko tržišče

· Poslovanje in interkulturne razlike v poslovanju

doc. dr. Matjaž Nahtigal, Fakulteta za management Koper, Univerza na Primorskem

· Kitajska premore vedno več visoko-tehnoloških proizvodov in usposobljenih mladih kadrov.

· Visoka gospodarska rast se iz obalnega dela širi proti notranjosti države.

· Investicije v infrastrukturo odpirajo priložnosti za mednarodno sodelovanje.

· Ali poleg multinacionalk lahko najdejo svojo priložnost tudi mala in srednja podjetja?

· Kakšne so gospodarske negotovosti zaradi morebitnih nihanj?

Dogodek bo vodil doc. dr. Matjaž Nahtigal, predavatelj gospodarskega prava na Fakulteti za management Koper, ki je doktoriral na Harvard Law School, ZDA. Ukvarja se z mednarodno pravnimi institucijami, pravom in gospodarskim ter družbenim razvojem.

Kraj izvedbe: bivša vojašnica, Partizanska 1, Škofja Loka

Datum in ura: 4. april 2011 od 17.00 do 18.30

Kotizacija: udeležba je brezplačna

Prijava: alumni@fm-kp.si

Informacije: Dejan Šraml, tel: 05 610 20 12

www.fm-kp.si