O-STA

E-Nefiks praznuje tretji rojstni dan

Ljubljana, 1. april 2011

E-Nefiks 1. aprila 2011 praznuje že tretji rojstni dan. Brezplačna elektronska aplikacija, preko katere lahko mladi beležijo svoje neformalno pridobljeno znanje, je v tem času prepričala že mnogo mladih.

Več kot 13 tisoč vpisanih uporabnikov s svojim zgledom beleženja znanja spodbuja ostale, da tudi sami z Nefiksom osebnostno rastejo in se zavedajo tistega, kar lahko ponudijo.

Nefiks, indeks neformalnega znanja, v knjižni obliki obstaja že 11 let. Pred tremi leti mu je bila dodana elektronska oblika, ki poleg beleženja in potrjevanja neformalno pridobljenega znanja uporabnikom nudi tudi izvoz zabeleženih kompetenc in delovnih izkušenj v eno izmed evropsko priznanih oblik življenjepisa (Youthpass, Europass, ...), omogoča pa jim tudi zbiranje priporočil njihovih nekdanjih delodajalcev.

Sodelavci Zavoda Nefiks kot vodilne organizacije na področju promocije in beleženja neformalnega znanja v Sloveniji opozarjajo na problematiko zaposljivosti mladih po zaključku šolanja. Ti se ob iskanju zaposlitve soočajo s težavami pri pomanjkanju in dokazovanju delovnih izkušenj. Orodji Nefiks in e-Nefiks sta gotovo pot do bolj zaposljivih mladih, ki bodo poznali svoje prednosti in kompetence ter to znali tudi primerno predstaviti bodočim delodajalcem.

Uporabnica e-Nefiksa Neža, 28 letna diplomantka slovenistike, je s pomočjo izkušenj, ki jih je tekom študija vestno vpisovala v Nefiks, prišla do prve zaposlitve: "Vedno sem bila aktivna in zdelo se mi je škoda, da bi nekoč pozabila, kje vse sem se udejstvovala. Izpise iz Nefiksa sem priložila kar življenjepisu in izkazalo se je, da so na šefa največji vtis naredili zapisi iz področja prostovoljstva. Pri prostovoljnem delu sem se največ naučila o delu z ljudmi in to mi zdaj pride še kako prav."

Prav zato sodelavci Zavoda Nefiks v maju načrtujejo dogodek, ki so ga poimenovali Nagrada za neformalno učenje. Mlade želijo v aprilu in maju še posebej spodbuditi k aktivnemu vpisovanju kompetenc in znanja. Ob zaključku akcije bodo uporabnike obeh različic Nefiksa pozvali, da se udeležijo slavnostne podelitve nagrad za neformalno učenje v treh kategorijah - bronasti, srebrni in zlati, ki bodo razdeljene glede na število predloženih vpisov.

Najlepše darilo e-Nefiksu ob njegovem tretjem rojstnem dnevu je gotovo vpis vanj, zato sodelavci Zavoda Nefiks mlade pozivajo k vpisu vsega, kar znajo - ne glede na to, kdaj in kako so to znanje pridobili. Nefiks razsaja med talentiranimi - vpiši svoje znanje na enefiks.talentiran.si!

Več informacij o Nefiksu ali e-Nefiksu je dostopnih na www.nefiks.net in na portalu www.talentiran.si.

Kontakt: tadeja@talentirana.si