O-STA

Zavod Nefiks za Mlade službe*

Mladi iz Zavoda Nefiks, vodilne institucije na področju priznavanja in beleženja neformalnega znanja in zaposlitvene pismenosti v Sloveniji, so ob zaključku sezone Podjetnih petkov političnim odločevalcem v Sloveniji poslali odprto pismo, v katerem jih opozarjajo na zaskrbljujoč položaj mladih na trgu dela.

V pismu poudarjajo, da stanja brezposelnosti mladih ni moč opravičevati zgolj s slabim stanjem v državi ali splošno recesijo in da je nujno in potrebno ukrepati takoj. Opozarjajo tudi, da mlad človek, ki mu ni omogočen dostojen prehod v avtonomijo, postane dolgoročno breme za vse davkoplačevalce.

Na podlagi izkušenj, ki so jih pridobili s projektom Podjetni petek, ki je namenjen povezovanju delodajalcev in mladih, so na Zavodu Nefiks pripravili filmček s pobudo Nekaj se mora zgoditi.

Tadeja Ozebek, vodja projekta Podjetni petek, o pobudi pripoveduje: "Nujno je zagotoviti kontinuirano sodelovanje mladih in delodajalcev. Podjetni petek zdaj kot projekt obstaja že dve leti, z dobro prakso pa želimo pokazati, da poti za reševanje zaposljivosti mladih obstajajo, vendar bi morale postati sistemske."

V filmčku in odprtem pismu mladi iz Zavoda Nefiks želijo Mlade službe*, zahtevajo več kvalitetnega in sistematičnega poklicnega svetovanja, reševanje zaposlovanja mladih kot prednostne tematike in želijo, da orodje Nefiks postane sistemsko orodje za prepoznavanje neformalno pridobljenega znanja.

Vodja projekta Nefiks, Alenka Blazinšek, poudarja pomen beleženja neformalno pridobljenih izkušenj: "Mladi se ob vstopu na trg dela soočajo z zahtevami delodajalcev po izkušnjah. Pri tem mladi pogosto pozabijo, da si izkušnje in znanje nabirajo tudi preko študentskega dela, prostovoljstva, sodelovanja v mladinskih organizacijah ... Zato je beleženje teh izkušenj bistvenega pomena za zaposljivost in zaposlitveno pismenost mladih, orodje Nefiks pa to brezplačno omogoča vsem."

Kontakt za več informacij:

Tadeja Ozebek
041 919 421,

tadeja@talentirana.si

*Nefiks slovar: Mlade službe so službe, ki so namenjene mladim, ki jih skupaj z mladimi za mlade lahko tudi na novo ustvarimo. So nove, sveže, inovativne, mladim prijazne in jim omogočajo osebnostni in poklicni razvoj ter jim pomagajo pri osamosvajanju.