O-STA

Zavod Nefiks ob dnevu mladih

Izjava za javnost ob 12. avgustu, mednarodnem dnevu mladih

Zavod Nefiks, vodilna mladinska organizacija na področju priznanja in beleženja neformalnega učenja, ob 12. avgustu, dnevu mladih sprašuje mlade iz različnih držav Evrope kaj bi želeli sporočiti svojim voditeljem.

V času, ko se vedno bolj povečuje socialni prepad in je med mladimi po celi Evropi stopnja brezposelnosti izjemno visoka, mladi svojih držav in Evrope ne dojemajo več kot prijazne za življenje. To jasno izražajo s protesti - najbolj odmevni se trenutno odvijajo v Londonu. Stopnja brezposelnosti mladih je najbolj katastrofalna v Španiji - kar 45,7 %. Uradna stopnja brezposelnosti mladih v Sloveniji je 18, 4 % - in to brez tistih mladih, ki svojo brezposlenost rešujejo s fiktivnimi vpisi na fakultete, ker jim nihče ne ponudi boljše alternative.

Nezmožnost pridobitve zaposlitve, čeprav imajo izobrazbo, presežek diplom na trgu dela in pomanjkanje delovnih izkušenj so le nekateri od problemov, ki pestijo mlade. Kako to spremeniti, kaj narediti drugače?

Mladi sporočajo, da si želijo sprememb! João, mladi zdravnik iz Portugalske je povedal takole: V času, ko je vse, o čemer govorijo, gospodarska kriza in vedno strožji varčevalni ukrepi, bi se morala vsaka vlada spomniti, da je edina pot do razvoja države in Evrope, investiranje v ljudi - še posebej v izobraževanje in zdravje mladih generacij. Le tako jim bo omogočena gradnja boljše prihodnosti."

Izjave drugih mladih Evropejcev si lahko preberete v članku na www.talentiran.si.

Z velikimi problemi pri zaposlovanju se soočajo tudi mladi v Sloveniji. Staša Barbič, direktorica Zavoda Nefiks, pripoveduje o tem, kaj sodelavci Nefiksa opažajo ob stiku z mladimi: "Med njimi je vedno več apatičnosti, vdanosti v usodo. Mladi si želijo razmer, kjer bi ne le za pošteno delo dobili pošteno plačilo - želijo si predvsem priložnosti, da se izkažejo. Želijo si, da bi lahko po zaključku šolanja in že vmes dobili priložnosti za pridobivanje izkušenj, ki jih od kandidatov za zaposlitev želijo vsi delodajalci."

Sodelavci Nefiksa se s svojim delovanjem na področju priznavanja neformalnega znanja, zaposlitvenega opismenjevanja mladih ter povezovanja delodajalcev in mladih preko projekta Podjetni petek že več let trudijo, da bi mladim olajšali pot do prve zaposlitve.

Zavod Nefiks ob dnevu mladih vsem mladim želi svetlejšo prihodnost, voditelje, odločevalce in ustvarjalce politik pa poziva naj Evropo, ki je mladi ne dojemajo več kot prijazne, spet naredijo tako.

Kontakt za več informacij: Tadeja Ozebek, 041 919 421, tadeja@talentirana.si