O-STA

Fakulteta za management Koper: revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije

Koper, 6. aprila 2011 - Računsko sodišče Republike Slovenije je objavilo končno revizijsko poročilo o pravilnosti dela poslovanja Fakultete za management Univerze na Primorskem (UP FM) v letih 2007 in 2008. Vse nepravilnosti, na katere je bila fakulteta v času postopka opozorjena, je sedanje vodstvo med samo revizijo že odpravilo oziroma sprejelo ustrezne popravljalne ukrepe.

Računsko sodišče Republike Slovenije je izvedlo revizijo pravilnosti dela poslovanja Univerze na Primorskem, Fakultete za management Koper v letih 2007 in 2008, ki se je nanašala na finančne in druge povezave med UP FM in Univerzo na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper, Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije ter Univerzitetnim centrom za evro-sredozemske študije.


Mnenje za navedeno obdobje ni pozitivno, vendar je nepravilnosti sedanje vodstvo UP FM odpravilo oziroma je v času revizijskega postopka sprejelo ustrezne ukrepe. Tako Računsko sodišče Republike Slovenije v končnem revizijskem poročilu od UP FM ne zahteva odzivnega poročila.

UP Fakulteta za management Koper