O-STA

Zaključek Inovacijske šole: študenti so se uspešno soočili s poslovnimi izzivi

Z zaključnim dogodkom predmeta Snovanje in izpeljava podjetniške zamisli v okviru magistrskega programa splošni Management na UP FM se je v torek, 5. aprila, zaključil letošnji intenzivni šest tedenski izobraževalni projekt "Inovacijska šola", ki je bil zaznamovan z navdušujočimi predstavitvami projektov, tj. potencialnih rešitev izzivov študentk in študentov Fakultete za management Koper. Študenti so pri reševanju konkretnih poslovnih izzivov podjetij pokazali kreativnost, inovativnost in ustvarjalnost. Ponovno pa se je pokazalo, da študenti združeni v delovno skupino zmorejo več kot najboljši posameznik. Projekt sta izvedla Fakulteta za management Koper in Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske.

Fakulteta za management Koper (UP FM) je pri izvedbi predmeta Snovanje in izpeljava podjetniške zamisli sodelovala z Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem Primorske (UIP). Inovativna izvedba predmeta, ki je plod sodelovanja med partnerjema je prerasla v "izobraževalni projekt" z imenom "Inovacijska šola". Študenti so se učili oblikovalskega načina razmišljanja (angl. design thinking). Slednji je ponudil različen pristop in pogled na razvoj idej in proizvodov po vzoru Univerze v Stanfordu iz Združenih držav Amerike, kjer igrajo ključno vlogo podjetja s svojimi poslovnimi izzivi. Študenti so reševali poslovne izzive podjetij Harpha Sea, Robotina in Stol&Stol ter nadgradnjo portala Mikrobiz, ki predstavlja ključno orodje za njihovo delo v okviru inovacijske šole (namen podpore, razvoja novih produktov in mreženja). Vaje in praktične izzive so študentje reševali v prostorih UIP, kjer so potekale praktično usmerjene vaje. Delo je potekalo v sedmih skupinah in pod spremstvom in nadzorom nosilca izr. prof. dr. Mitje Ruzzierja in izvajalcev predmeta: pred. mag. Lino Vidic in asist. Tinetom Nagyem ter zunanjima mentorjema Vitom Komacem in Borisom Pfeiferjem. Na zaključnem dogodku so rezultatom dela prisluhnili tudi predstavniki podjetij, ki so prispevala izzive in direktor UIP, Matjaž Primc. Slednji je poudaril, da je inovacijska šola dobra izkušnja medsebojnega sodelovanja, ki jo želijo nadgraditi in nadaljevati z izvedbo tudi v prihodnje. Študentske skupine lahko svoje podjetniške ideje razvijajo naprej s pomočjo UIP.

Študenti so reševali naslednje poslovne izzive in svoje rezultate predstavili na zaključnem dogodku ter ob tem podali naslednje izjave, katerim so se pridružile tudi izjave predstavnikov podjetij:

1) "Pametna hiša" - poslovni izziv podjetja Robotina, d. o. o.

Majda Peroša, študentka in vodja prvega tima: "S pomočjo prototipov smo znotraj skupine iskale nove ideje, kaj izdelku še manjka, katere aplikacije bi mu lahko dodali ... kaj bi ga naredilo še bolj privlačnega in uporabnega. Tako nam je prišla na misel dodatna aplikacija, ki smo jo poimenovale "babyroom"."

Matjaž Derin, študent in vodja drugega tima: "Pri samemu prototipiranju je prišla na plan naša domišljija. Pri delu smo uporabljali predvsem lego kocke in vrvice. Iz kock smo simulirali turški trg in povezave med podjetjem ter možnimi odjemalci. Z vrvicami smo nakazali razne povezave, kot je na primer povezava podjetja Robotina z arhitekti in gradbinci. Ti so ena izmed možnih poti do kupca. Po tem je sledila povezava s turškimi hoteli, novogradnjami in obstoječimi stavbami.

Andrej Vrbančič, direktor podjetja Robotina: "Rešitve študentov so bile zelo sveže, opazen je bil inovativen pristop."

Devid Palčič, predsednik uprave in prokurist družbe Robotina: "Študenti so naredili največ napredka v smislu kreativne rešitve, glede številčnih ocen in predvidevanj prodaje ter dobička pa praksa žal ni tako prizanesljiva".

2) "Pametna kolesarnica" - poslovni izziv podjetja Harpha Sea, d. o. o.

Martina Pangos, študentka in vodja tretjega tima: "Predstavitve so bile zelo zanimive, kar je odraz vsakdanjega truda in delavnosti za izziv. Bilo je zabavno in veliko bolj poučno, kot če bi zgolj sedeli v klopeh in poslušali predavanje. Še za konec naj povem, da predmet ni izpolnil mojih pričakovanj, ampak jih je presegel."

Karmen Medved, študentka in vodja četrtega tima: "Zamisli, kako izdelati predlog pametne kolesarnice so se začele razvijati že na prvem predavanju. Nekaj idej smo dobili tudi z obiskom podjetja Harpha Sea. S pomočjo vodenega brainstorminga smo imeli v slabi uri ogromno zamisli."

Mitja Placer, predstavnik podjetja Harpha Sea: "Analize in študentske rešitve so bile zelo dobro razdelane, vidne so dobre usmeritve."

3) Portal Mikrobiz.net - poslovni izziv podjetja Banke Koper, d. d.

Sandra Matjan, študentka in vodja petega tima: "Ob postavitvi našega prototipa in pregledovanju funkcij, ki smo jih si zamislile kot potrebne, smo prišle na idejo, da portal potrebuje nekega usmerjevalca, vodiča. Poimenovale smo ga Mr. Biz!"

Tanja Fabčič, študentka in vodja šestega tima: "Skupina je delovala v enotnem duhu, naravnanem k doseganju končnega cilja - rešitev izziva! Naš delovni prostor na UIP je bil nekoliko odmaknjen od ostalih skupin, kar je pripomoglo za boljšo koncentracijo in motivacijo."

Katja Babič Kaligarič, predstavnica Banke Koper: "V portalu Mikrobiz vidimo smo kot prvi videli tudi tržni potencial in spremljajo njegov razvoj ter možnosti nadgradnje."

Izr. prof. dr. Mitja Ruzzier, Fakulteta za management Koper: "Obe skupini sta pokazali uporabne in zanimive možnosti nadgradnje, posebej izvirna se mi zdi rešitve tehnične pomoči Mr. Biz."

4) Stol - poslovni izziv podjetja Stol&Stol, d. o. o.

Špela Stare, študentka in vodja sedmega tima: "Vsaka od deklet je prispevala svoje znanje in spretnosti, saj so nekatere bolj tehnično podkovane, druge bolj oglaševalsko, spet tretje finančno. Med nami je vladalo sproščeno in zabavno, ter kreativno vzdušje."

Andrej Jarc, predstavnik podjetja Stol&Stol: "Zelo izvirno in kreativno!"

Vabimo pa vas tudi k ogledu video prispevkov - posnetkov timov: posnetek 1 in posnetek 2.

Nosilec predmeta, izr. prof. dr. Mitja Ruzzier je nad celotno inovativno izvedbo predmeta izrazil veliko zadovoljstvo in označil kot velik dosežek, ki je bil možen z veliko vloženega truda, sodelovanjem ter dobre volje s strani vseh vpletenih. Gre za konkreten primer dobre prakse pri povezovanju gospodarstva, podpornih inštitucij, izobraževalne sfere in posameznih zunanjih strokovnjakov. Zelo pozitivni odzivi študentov, pa nam dajejo potrditev, da moramo z "Inovacijsko šolo" in podobnimi projekti nadaljevati tudi v prihodnje.

Fotografije: http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-8969/galerije/110405.html (foto Alen Ježovnik)

UP Fakulteta za management Koper