O-STA

Študentu in študentki FM prvi dve mesti na natečaju Kadrovski up 2011

Koper, 15. aprila 2011 - Med letošnjimi prejemniki nagrad Kadrovski up 2011 sta tudi študent in študentka Fakultete za management Koper Univerze na Primorskem, in sicer mag. Peter Dular in Elvina Babajić, ki sta tričlanski komisiji ponudila dve najboljši znanstveno - raziskovalni deli s področja kadrovskega managementa. Včeraj je namreč na tradicionalnem posvetu Kadrovski dnevni v Portorožu potekala podelitev nagrade natečaja >Kadrovski up 2011<.

Zmagovalno delo je magistrsko delo z naslovom Percepcija managerjev o vplivu nezaželenih vedenj na absentizem, avtorja Petra Dularja, sicer diplomanta Fakultete za management. Delo je bilo opravljeno pod mentorstvom prof. dr. Mirka Markiča. Namen magistrske naloge je bil predvsem osvetliti pojmovanje neželenih vedenj na delovnem mestu in raziskati njihovo povezavo z absentizmom. Na podlagi teoretičnih izhodišč, predstavljenih v nalogi, je bil sestavljen anketni vprašalnik in opravljena kvantitativna raziskava v dveh organizacijah v jeklarski industriji v Republiki Sloveniji.>Priznanje Kadrovski up 2011 mi predstavlja predvsem veliko vzpodbudo in dodatno dozo energije, ki sem jo potreboval, da nadaljujem po začrtani poti. Je pa tudi priložnost, da se iskreno zahvalim mentorju prof. dr. Mirku Markiču, ki je verjel vame in me vodil pri raziskovanju in izdelavi naloge, in družini, ki mi je ves čas stala ob strani. Iskrena hvala,< je povedal mag. Peter Dular.

Drugovrščena je bila Elvina Babajić z diplomsko nalogo Diskriminacija muslimanov na trgu dela, prav tako diplomantka in sedaj magistrska študentka Fakultete za management. Drugo mesto si je delila s Tjašo Polc iz Fakultete za družbene vede v Ljubljani. >V čast mi je, da je bila naloga tako opazna, saj posledično to pomeni, da se zavedamo problema diskriminacije na trgu dela,< je dejala Elvina. Meni namreč, da je diskriminacija zelo pomemben problem, ki bi ga lahko najučinkoviteje reševali z osveščanjem javnosti in posledično tudi zavedanjem. >Elvina Babajić dosežek kaže, kako lahko diplomska naloga žanje dobre uspehe, celo dosego priznanja Kadrovskega upa. Tematika je izredno zahtevna in občutljiva ter vsekakor vredna raziskovanja. Zagotovo je Elvinin dosežek odlična motivacija za vse tiste, ki si želijo doseči še več in tako nadgraditi svoje znanje<, je povedala njena mentorica, doc. dr. Valentina Franca.

Ideja za podelitev te nagrade se je porodila podjetju Planet GV, poslovno izobraževanje, d. o. o., in reviji HRM. Oddane naloge je pregledala in ocenila tričlanska strokovna komisija po sledečih kriterijih: uporabnost rezultatov in obravnavane tematike za razvoj kadrovskega managementa, problemski pristop k obravnavani temi in rešitve in stopnja inovativnosti.

Na razpisu, na katerega se je bilo potrebno prijaviti do 28. marca, so lahko sodelovala vsa diplomska in magistrska dela, ki obravnavajo problematiko kadrovskega managementa; bodisi, da preučujejo kariere, strateške vloge kadrovskega managementa, elemente, ki vplivajo na uspešnost kadrovske funkcije, merjenje dodane vrednosti kadrovske funkcije oziroma preučujejo sodobne pristope in izzive kadrovske funkcije. Namen razpisa je nadaljnji razvoj kadrovske stroke pri nas in skrb za kadrovsko prihodnost.