O-STA

Evropski teden cepljenja 23.−30. april 2011

S CEPLJENJEM DO ZAMEJITVE IN IZKORENINJENJA SMRTONOSNIH BOLEZNI

Visoka precepljenost mora ostati prioriteta evropskih držav

Ljubljana, 23. april 2011 - Evropski teden cepljenja, ki poteka med 23. in 30. aprilom in ga obeležujemo že od leta 2005, je namenjen zlasti poudarjanju pomena cepljenja. Cepljenje je pomemben javnozdravstveni ukrep, saj dokazano rešuje življenja in izboljšuje njegovo kakovost. Zaradi cepljenja se zmanjšuje število zbolelih za številnimi nalezljivimi boleznimi, poleg tega smo s cepljenjem do zdaj popolnoma izkoreninili črne koze, kmalu se pričakuje tudi izkoreninjenje otroške paralize. Skrb za razvoj novih cepiv, s katerimi bi bolje zavarovali zdravje ljudi mora ostati prioriteta, prav tako visoka precepljenost, s katero lahko človeštvo zavarujemo pred številnimi zdravju nevarnimi boleznimi.

Visoka precepljenost ključna za preprečevanje nalezljivih bolezni

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) ocenjuje, da se s cepljenjem letno reši več kot tri milijone življenj po vsem svetu in milijonom več prihrani trpljenje zaradi z boleznimi povezanimi simptomi. Nova cepiva ponujajo možnost zamejitve nalezljivih bolezni in njihovega izkoreninjenja, vendar pa je uspešnost odvisna od precepljenosti prebivalstva. Višja kot je precepljenost, manj možnosti je, da bi se določena bolezen pojavila, saj je širjenje bolezni onemogočeno. "V Sloveniji smo z rutinskim, brezplačnim cepljenjem predšolskih in šolskih otrok proti številnim boleznim, uspešno zamejili hude nalezljive bolezni, na primer davico, otroško paralizo in tetanus, ki se pri nas ne pojavljajo že več desetletij," je dejala prim. doc. dr. Alenka Kraigher, predstojnica Centra za nalezljive bolezni in okoljska tveganja z Inštituta za varovanje zdravja (IVZ).

Izbruhi bolezni predstavljajo grožnjo svetu

Virusi ne upoštevajo državnih meja, zato bolezni niso le nacionalni, ampak tudi regionalni in mednarodni problem. V evropski regiji smo v zadnjem času zaradi slabe precepljenosti in nevključevanja cepljenja proti ošpicam v nacionalne programe cepljenj predšolskih in šolskih otrok, priča številnim izbruhom ošpic. Zadnja leta se je bolezen pojavila v številnih evropskih državah in se ponekod širi v obliki manjših ali večjih izbruhov. "Zaradi zaenkrat precej dobre precepljenosti proti ošpicam v Sloveniji, kljub vnosu posameznega primera ošpic, lansko leto in v začetku aprila letos, ne pričakujemo razširjenja bolezni, kot se je to zgodilo v nekaterih evropskih državah, kjer je delež cepljenih proti ošpicam precej nižji," je dejala prim. doc. dr. Alenka Kraigher in dodala: "Slabe izkušnje z izbruhi ošpic zaradi nizke precepljenosti v drugih državah nas učijo, kako velike so lahko razsežnosti bolezni, ki se ji s cepljenjem lahko izognemo".

Pravica do cepljenja je osnovna človekova pravica, ki pa ni dostopna vsem

V zadnjih desetletjih je mogoče po svetu opaziti velik napredek na področju dostopnosti zdravstva, splošni programi cepljenj pa so v zadnjih 30 letih privedli do izjemnih dosežkov. Kljub temu zgolj v evropski regiji za boleznimi, ki se jih lahko prepreči s cepljenjem, po oceni SZO še vedno umre okoli 32.000 otrok. Te številke lahko pripišemo težko dosegljivim in ranljivim skupinam prebivalcev, ki obstajajo v vseh državah in so zato še naprej dovzetne za bolezni. "Zaradi dolgoletnega, dobrega programa cepljenja smo pri nas skoraj pozabili na nekatere bolezni, ki so nekoč prizadele številne otroke, povzročile trajno invalidnost in celo smrt," je povedala prim. doc. dr. Alenka Kraigher in nadaljevala: "V svetu žal še vedno obstajajo neenakosti, zato moramo še naprej stremeti k temu, da bo cepljenje proti petim vsaj otroškim boleznim na voljo za vse otroke po svetu"

Uspešni programi cepljenja kazalniki uspešnosti zdravstvenega sistema

Dobro delujoč sistem cepljenja je eden od ključnih elementov uspešnega zdravstvenega sistema in pripravlja državo na prihodnje izzive zdravja. Stopnjo precepljenosti lahko uporabimo tudi kot kazalnik za oceno zmogljivosti zdravstvenega sistema in osnovne zdravstvene oskrbe. Cepljenje je ena od redkih storitev, ki stane malo v primerjavi s tem, kar ponuja - velike prednosti za zdravje in dobro počutje prebivalstva, zaradi česar velja za enega od nedvomno najbolj stroškovno učinkovitih javnozdravstvenih dosežkov sodobnega časa. "Pomembno je, da še naprej skrbimo za razvoj novih cepiv, visoko precepljenost in omogočimo dostop do cepiv prav vsem ljudem. Le tako lahko zamejimo in celo izkoreninimo hude nalezljive bolezni," je zaključila prim. doc. dr. Alenka Kraigher z IVZ.

###

Dodatne informacije:

Služba za odnose z javnostmi

Nuša Gantar

Tel. št.: 01/2441 479

E-mail: nusa.gantar@ivz-rs.si

Mitja Vrdelja

Tel. št.: 01/2441 572

E-mail: mitja.vrdelja@ivz-rs.si