O-STA

Renault povečal skupne prihodke za 6,1% in ohranil neto rezultat v višini 1051 milijonov evrov

Kljub temu da so bile razmere v mednarodnem merilu za Renault neugodne in kljub gospodarski krizi v Turčiji in v Argentini je Renault v obdobju, ko je pred njim temeljita prenova njegove palete vozil, ustvaril skupne prihodke v višini 38.351 milijonov evrov, kar v primerjavi z minulim letom predstavlja 6,1-odstotno rast, ter maržo iz osnovne dejavnosti v višini 473 milijonov evrov, kar predstavlja 1,3% vseh prihodkov. Občutno izboljšanje prodaje lagune II, uspeh clia faza II, razširjena ponudba dizelskih motorjev in dobri prodajni rezultati lahkih gospodarskih vozil so prispevali k temu, da je Renault utrdil svoj položaj št. ena med avtomobilističnimi znamkami v Evropi. Istočasno si Skupina Renault še močneje prizadeva znižati svoje stroške in zmanjšati zadolžitve. Prav tako je v letu 2001 že požela prve sadove svojega kapitalskega vložka v Nissan, s čimer je nastopila druga faza strateške okrepitve Zveze Renault – Nissan. Skupaj je Skupina Renault zabeležila neto rezultat v višini 1.051 milijonov evrov, medtem ko je v letu 2000 ta rezultat znašal 1.080 milijonov evrov.