O-STA

Založba FM: izšla nova knjiga o korporacijskem upravljanju

Pri Založbi Fakultete za management Koper je izšla nova znanstvena monografija prof. dr. Rada Bohinca z naslovom Comparative Corporate Governance (Primerjalno korporacijsko upravljanje).

Monografija vsebuje izčrpno avtorjevo raziskavo o sistemih korporacijskega upravljanja Združenih držav Amerike, EU, Velike Britanije, Nemčije, Francije, Slovenije in nekaterih drugih držav v Evropski uniji in zunaj nje. Analizirane so podobnosti in razlike, prednosti in slabosti ameriškega enotirnega sistema v primerjavi z evropskim dvotirnim sistemom korporacijskega upravljanja. Obenem so z raziskavo podani konvergenčnimi procesi v praksi - so ti premiki posledica ekonomske in finančne krize ali naravnega razvoja sodobnega kapitalizma? Znanstvena monografija prof. dr. Rada Bohinca z naslovom Comparative Corporate Governance odgovarja na to in številna druga zelo družbeno-ekonomsko usmerjena vprašanja z neposrednim vplivom na učinkovitost gospodarstva in posledično blaginjo države.

Monografija je izšla v angleščini in obsega 545 strani formata 16 X 24 cm. Knjigo lahko naročite na spletni strani Založbe Fakultete za management Koper, kjer najdete tudi podrobnejšo predstavitev.

Založba Fakultete za management Koper