O-STA

Skupščina organizacije EuroHealthNet-a v Sloveniji: S promocijo do boljšega zdravja

Ljubljana, 2. junij 2011 - V organizaciji Inštituta za varovanje zdravja (IVZ), Ministrstva za zdravje in evropske organizacije EuroHealthNet (EHN) je v Ljubljani potekalo dvodnevno mednarodno srečanje strokovnjakov s področja promocije zdravja. 1. junija 2011 je tako potekala delavnica z naslovom Napredek za promocijo zdravja, enakost in socialne determinante, 2. junija 2011 pa so se predstavniki številnih evropskih držav udeležili še generalne skupščine EHN, ki vsako leto poteka v eni od držav članic. Na dogodku so se prvič v zgodovini na pobudo Ministrstva za zdravje in Inštituta za varovanje zdravja srečale tri mreže: Eurohealthnet, Mreža za zdravje Jugovzhodne Evrope, The Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being. Slovenijo v Eurohealthnet na nacionalni ravni zastopa IVZ, ki aktivno in intenzivno v njej sodeluje že od leta 2004, na regionalni ravni pa Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota.

Evropsko "mreženje" za boljše zdravje

EHN je neprofitna evropska organizacija, ki povezuje mrežo agencij ter nacionalnih in regionalnih vladnih organizacij, njene članice pa so tudi organizacije civilne družbe in strokovne institucije. Vsem naštetim je skupna dejavnost na področju javnega zdravja, še posebej promocija zdravja in skrb za enakost v zdravju. EHN je bil ustanovljen leta 1996 in danes šteje 35 članic ter partnerskih organizacij iz 27 držav EU. Delovanje svojih članic podpira prek razvoja projektov, mreženja in komunikacije. Njen cilj je pomagati pri izboljšanju zdravja in enakosti v zdravju v in med državami EU. Te cilje dosega s podporo in sodelovanjem v številnih projektih in z razvojem politik v povezavi s članicami in evropskimi institucijami.

Slovenija na čelu letošnje skupščine

Vsako leto poteka generalna skupščina EHN, ki jo organizira ena od institucij članic. Tokrat je vlogo organizatorja prevzel IVZ, ki je s tem dobil tudi priložnost za širšo predstavitev dela na promociji zdravja in v javnem zdravju vodilnim nacionalnim institucijam v EU in drugim visokim udeležencem. "Za IVZ in Slovenijo je sodelovanje v EHN zelo pomembno, saj omogoča mreženje s sorodnimi institucijami, pridobivanje znanja, sodelovanje na projektih, na primer Capacity building, Determine, Crossing Bridgess, učenje inovativnih pristopov in večjo prepoznavnost IVZ," je povedala Mojca Gabrijelčič z IVZ in dodala: "Izkušnje in znanje, pridobljeno v okviru tega sodelovanja, prenašamo tudi na druge sodelavce v Sloveniji in uporabljamo tudi pri drugih nalogah."

Napredek na področju javnega zdravja viden tudi v Sloveniji

Slovenija, ki je že v preteklosti uspešno gostila konferenco projekta DETERMINE, je bila s strani EHN pohvaljena za uspešno izpeljano konferenco in napredek na tem področju. "Napredek, ki ga je Slovenija naredila na področju javnega zdravja in socialnih izboljšav na državni in regionalni ravni je priznan po vsej Evropi," je povedal direktor EHN Clive Needle in nadaljeval: "Strokovnjaki IVZ igrajo vodilno vlogo v naši mreži in naših projektih." Letošnje srečanje je sicer poleg možnosti predstavitve nacionalnih dejavnosti javnega zdravja predstavljalo tudi pomembno možnost povezovanja treh mrež - na generalno skupščino EHN so bile kot opazovalke povabljene tudi države iz Mreže za zdravje Jugovzhodne Evrope, predstavila pa se je tudi mreža The Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being. To je posebnost današnjega dogodka, saj gre za prvo tovrstno srečanje treh mrež na področju zdravja, pobuda za povezovanje pa je prišla s strani Inštituta za varovanje zdravja in Ministrstva za zdravje. Udeleženci vseh treh mrež so dano možnost medsebojnega spoznavanja in iskanja možnosti za skupno delo ocenili kot zelo pozitivno, nastali pa so tudi konkretni dogovori za skupne aktivnosti v prihodnosti.

Izzivov v javnem zdravju je še veliko

Delovanje EHN je izrazito usmerjeno v spremljanje, raziskovanje in zmanjševanje neenakosti prek socialnega gradienta v državah članicah EU. Tako se večina dosedanjih projektov osredotoča na zmanjševanje neenakosti v zdravju in neenakostih v socialnih determinantah zdravja (npr. Determine, Gradient, Joint action on Health Inequalities) ter na pristopih zdravja v vseh politikah (npr. Crossing Bridges). Poleg tega EHN sodeluje pri promociji zdravja s poudarkom na spreminjanju družbe, kot na primer v obdobju starosti (Healthy Ageing) ali trajnosti (SPREAD). "Izzivov na področju javnega zdravja je še veliko, zato smo na skupščini opredelili glavne izzive v javnem zdravju in si postavili prioritete do leta 2020, razmislili kako lahko s skupnimi močmi pripomoremo k izboljšanju promocije zdravja in javnega zdravja v posameznih državah in sprejeli nekaj ključnih odločitev za boljšo prihodnost," je zaključil direktor EuroHealtNet-a Clive Needle.

###

Dodatne informacije:

Odnosi z javnostmi

Nuša Gantar

Tel. št.: 01 2441 479

E-pošta: nusa.gantar@ivz-rs.si