O-STA

Magistrski študij managementa, ekonomije in financ ter trajnostnega razvoja


Koper, 3. junija 2011 - Fakulteta za management Koper Univerze na Primorskem objavlja razpis za vpis na magistrske študijske programe. V študijskem letu 2011/2012 bo fakulteta izvajala obstoječa magistrska študijska programa druge stopnje Management in Ekonomija in finance. Kot novost pa bo študentom na voljo nov, skupni magistrski študijski program Upravljanje trajnostnega razvoja.

Znanje danes postaja vse pomembnejša vrednota, zaradi česar na fakulteti veliko pozornosti posvečajo tudi magistrskemu študiju. Ta je namenjen vsem, ki si želijo pridobiti poglobljena strokovna znanja s področja managementa, ekonomije in financ ter upravljanja trajnostnega razvoja, in se tako še dodatno izpolnjevati na specifičnih področjih.

V študijskem letu 2011/2012 se bosta na fakulteti že tretje leto zapored izvajala študijska programa druge stopnje za pridobitev strokovnega magisterija Management in Ekonomija in finance, ki sta bila do sedaj med študenti zelo dobra sprejeta. Ker pa je fakulteta zelo zgodaj zaznala tudi vprašanja, ki se povezujejo s trajnostnim razvojem, se je odločila za sodelovanje s Fakulteto za humanistične študije Koper in z Visoko šolo za zdravstvo Izola. Skupno so oblikovali nov študijski program Upravljanje trajnostnega razvoja, ki se bo v prihajajočem študijskem letu izvajal prvič.

ñ MANAGEMENT (magister/magistrica managementa) je interdisciplinarno zasnovan program in ponuja najbolj aktualne vsebine. Usmerjen je v poglabljanje temeljnih konceptov in pojmov na področju managementa, kjer ima fakulteta že 15-letno tradicijo in ugledne predavatelje z dolgoletnimi izkušnjami.

ñ EKONOMIJA IN FINANCE (magister/magistrica ekonomije) je namenjen izobraževanju vrhunskih strokovnjakov, ki načrtujejo in izvajajo strateške in operativne razvojne scenarije podjetij. Vsebuje najbolj aktualne vsebine in je mednarodno primerljiv, poudarek pa je na učinkoviti uporabi teoretičnega znanja v poslovni praksi.

ñ UPRAVLJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA (magister/magistrica managementa trajnostnega razvoja). Program bo prispeval k boljšemu razumevanju širšega družbenega in naravnega okolja, globalizacijskih procesov in potreb trajnostnega razvoja tako z vidika vrednot družbe kot sodobne t. i. zelene tehnologije. Danes namreč potrebujemo ustrezno usposobljene ljudi, ki bodo znali upravljati trajnostni razvoj in pri tem upoštevali različne vidike in sestavine razvoja: ekonomskega, okoljskega s prostorskimi in socialnega z razvojnimi komponentami, kar vodi do novih pogledov in metod ravnanja.

Magistrska študijska programa Management in Ekonomija in finance se bosta izvajala na vseh treh študijskih središčih UP FM - v Kopru, Celju in Škofji Loki. Študijski program Upravljanje trajnostnega razvoja pa se bo kot redni in izredni študij izvajal v Kopru.

Študij na magistrskih programih druge stopnje traja dve leti in obsega 120 kreditnih točk. Možen je vpis tako na redni kot tudi na izredni študij. Redni študij je brezplačen in se krije s strani države. Izvaja se v popoldanskih urah, vpišejo pa se lahko vsi, tudi zaposleni, ki še niso pridobili univerzitetne ravni izobrazbe (po programih, sprejetih pred 11. 6. 2004) oziroma 7. ravni izobrazbe. Vsi tisti, ki pa že imajo navedeno raven izobrazbe z ustreznega področja, se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik izrednega študija, ki je plačljiv.

Več informacij bo dostopnih na informativnih dnevih v mesecu juniju, avgustu in septembru:

ñ Koper: 20. junij in 29. avgust ob 17. uri na Cankarjevi ulici 5 (sedež fakultete)

ñ Škofja Loka: 16. junij in 31. avgust ob 17. uri na Partizanski 1 (bivša vojašnica)

ñ Celje: 21. junij in 2. september ob 17. uri na Ljubljanski cesti 5a (FM - študijsko središče)

Prijave na razpis v prvem prijavnem roku so možne preko elektronske prijave do 9. septembra 2011. Vse dodatne informacije se nahajajo tudi na spletni strani www.fm-kp.si/vpis.