O-STA

Rezultati 42. avkcije enomesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE 42. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC


ki je bila v sredo, 20.02.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.


Razpisana emisija 42. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM042210302 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 907 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 503 lotov naročil v skupni vrednosti 5.030.000.000 SIT po enotni ceni 99,436. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 7,29%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,520 in 99,388 (obrestna mera od 6,20% do 7,92% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 42. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 21.03.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 27.02.2002. Razpisana emisija 42. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM043280302 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 28.02.2002.