O-STA

Zaključna Tehnologistika: kako sodobna informacijska tehnologija vpliva na razvoj prometne infrastrukture

Ljubljana, 15. junija 2011 - Danes se v Grand Hotelu Union v Ljubljani z razpravo o vplivu sodobne informacijske tehnologije na prometno in logistično infrastrukturo zaključuje konferenca Tehnologistika. Namen strokovnega dogodka je vzpostaviti konstruktivno razpravo o trenutnem stanju in trendih, ki se kažejo v prometnem, logističnem in telekomunikacijskem sektorju oziroma v njihovi sinergiji.

Konferenco organizirata Fakulteta za management Koper in časnik Finance v sodelovanju s podjetjem Nokia Siemens Networks Slovenija. Tokratni dogodek je zadnji od treh, na njem pa bodo gostje spregovorili o ključnih razvojnih prioritetah prometne in logistične infrastrukture v povezavi s sodobno tehnologijo. Slovenija bo morala namreč tudi pri uvajanju telekomunikacijskih rešitev v prometno infrastrukturo narediti korak dlje, da bo lahko zadostila zahtevam Evropske unije, ki se usmerja k ustvarjanju enotnega evropskega transportnega prostora. Na tem področju se odpirajo predvsem vprašanja o vlogi države pri investicijah ter o morebitnih javno-zasebnih partnerstvih pri vlaganjih v informacijsko infrastrukturo.

Na konferenci, ki se bo odvila danes med 15. in 18. uro bodo svoj pogled na vlogo sodobne informacijske tehnologije pri strateškem razvoju prometa in logistike predstavili predsednik uprave družbe Aerodrom Ljubljana Zmago Skobir, dr. Andrej Godec, direktor Direkcije RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, dr. Rok Strašek, izredni profesor na Fakulteti za management Koper in mag. Hrvoje Komerički, vodja razvoja poslovanja v regiji Srednje in Vzhodne Evrope v podjetju Nokia Siemens Networks. Pogovor bo vodil Peter Frankl, direktor in odgovorni urednik časnika Finance.

Dodatne informacije:

Dejan Šraml

Fakulteta za management Koper

Tel.: 05 610 20 12

E-mail: dejan.sraml@fm-kp.si