O-STA

UP FM in Fundacija Utrip humanosti: Kakovost življenja.

Univerza na Primorskem

FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

in

FUNDACIJA UTRIP HUMANOSTI

v okviru praznovanja letošnje 20. obletnice samostojne Slovenije in

uvajanju magistrskega študijskega programa Upravljanje trajnostnega razvoja

pripravljata strokovno razpravo z naslovom

KAKOVOST ŽIVLJENJA

v četrtek, 30. junija 2011, ob 16.30 v Kopru

velika predavalnica, Cankarjeva 5, Koper

Sodelovali bodo:

prof. dr. Rado Pišot, kineziolog, prorektor Univerze na Primorskem

dr. Irena Fonda, biologinja in direktorica podjetja Fonda.si

Špela Čepelnik, predstavnica Fundacije Utrip humanosti (Lifestyle natural)

doc. dr. Ernest Ženko, filozof, Fakulteta za humanistične študije Koper

prof. dr. Mirko Markič, profesor managementa, Fakulteta za management Koper

Prijave na: alumni@fm-kp.si

Razpravljali bomo o naslednjih družbeno socialnih in trajnostno naravnanih tematikah:

- ključni dejavniki razvoja družbe in okolja: toleranca, talenti in tehnologija;

- kakovost dela, delovna uspešnost, fleksibilnost in varnost zaposlitve;

- veščine, vseživljenjsko učenje in razvoj kariere;

- organiziranost dela in preživljanje prostega časa;

- socialni dialog, vključenost in toleranca do drugačnih;

- slovenski, regionalni in globalni pristopi ocenjevanja kakovosti življenja; itn.

Pričakujemo zanimivo razpravo in vas prijazno vabimo, da se dogodka udeležite!