O-STA

Renault je povečal svoj delež v Nissanovem kapitalu na 44,4%

Renault je izdal navodila za izvršitev vpisa 539 750 000 Nissanovih delnic, ki jih je imel v obliki vpisnic v lasti od sprejetja sporazuma leta 1999. Vpis bo izvršen 1. marca 2002 po predvidenem tečaju 400 jenov za delnico, kar skupaj predstavlja 215,9 milijard jenov (1,85 milijard evrov, 1,62 milijard ameriških dolarjev). Renault je tako svoj delež v Nissanovem kapitalu povečal s 36,8% na 44,4%. Te nove delnice, ki jih je Nissan izdal, bodo njegov kapital povečale na 4,5 milijard delnic.

Do uresničitve operacije, katere načela so bila opredeljena v sporazumu iz leta 1999, je prišlo eno leto prej, kot je bilo prvotno predvideno, in to zaradi novega sporazuma, ki sta ga Renault in Nissan sprejela oktobra 2001. Gre torej za prvi korak strateške okrepitve zveze med tema dvema avtomobilskima proizvajalcema. Postopek, ki je bil predstavljen oktobra 2001, predvideva tudi vstop Nissana v Renaultov kapital in ustanovitev podjetja Renault-Nissan BV, zadolženega za skupno strateško načrtovanje. Izredna generalna skupščina Renaultovih delničarjev, ki bo zasedala 28. marca, bo uradno odločala o povečanju kapitala, rezerviranega za Nissan.

Celotna operacija naj bi bila po predvidevanjih zaključena pred iztekom prvega poslovnega polletja 2002.