O-STA

Prve izdaje delnic omajane zaradi odziva finančnih trgov na tržne pretrese

Nedavni nemiri na svetovnih finančnih trgih bodo verjetno povzročili pritisk na aktivnost prvih izdaj delnic (IPO = initial public offering) po vsem svetu - svetovalci PwC ugotavljajo, da je bilo znatno število IPO opuščeno že v prvih dveh tednih avgusta.

Med 1. in 15. avgustom 10 IPO*, ki naj bi bile plasirane na globalni trg, v tem obdobju ni prišlo na borzo zaradi dolžniške krize v evroobmočju in ZDA.

V prvi polovici avgusta je bila najbolj prizadeta država ZDA, kjer je bilo umaknjenih 9 IPO in so le tri potekale po načrtih. Hong Kong (ena umaknjena, nič v teku) in London sta bila med manj prizadetimi, vendar sta utrpela primerljivo nizko aktivnost IPO. Le šest IPO na teh trgih je potekalo po načrtih.

V začetku leta je kazalo, da bodo globalni trgi IPO doživeli najbolj aktivno leto od leta 2007.* V ZDA je bilo do 30. junija 2011 izvedenih 79 IPO in ustvarjenih 16,8 milijard EUR prihodkov, kar predstavlja več kot dvakratni znesek v primerjavi s prihodkom v prvi polovici leta 2010, ko je 70 IPO ustvarilo 6,5 milijard EUR. V Veliki Britaniji je 61 IPO ustvarilo 12,6 milijard EUR prihodkov v prvem četrtletju 2011, v primerjavi s 50 IPO in 5,3 milijardami EUR v prvem četrtletju 2010.**

Indeks nestabilnosti S&P 500 (indeks VIX), ki spremlja nestabilnost opcije na indeks S&P 500 in je ključni indikator za apetit investitorjev po IPO, je v četrtek, 9. avgusta, skočil na več kot 47, kar kaže na povečano previdnost za potencialne investitorje IPO.

Z izjemo navpične rasti v marcu je indeks VIX več kot leto dni stabilno upadal in se približeval stopnji 15, ki velja za ugoden razpon za oblikovanje cen za IPO. Najnižja stopnja nestabilnosti v zadnjih letih je bila konec leta 2006, ko se je indeks VIX približal 10, kar je sovpadalo z visoko stopnjo pretekle aktivnosti IPO.

Po besedah PwC, je trenutni skok lahko razlog za takojšnjo skrb, vendar stanje ni niti blizu stanju oktobra 2008 s stopnjo 89, ko je bila aktivnost IPO na najnižji točki doslej. PwC smatra, da v primeru, da se indeks VIX v obdobju od drugega dela avgusta do začetka septembra slabša, lahko dejavnost IPO podoživi svoje nekdanje živahne ravni aktivnosti za uravnoteženo leto 2011.

V zadnjem tednu sta tako indeks nestabilnosti FTSE 100 in indeks nestabilnosti HSI (Hong Kong) dosegla svoji najvišji točki od marca 2009, kar kaže na to, da visoka nestabilnost ni edinstvena enemu specifičnemu trgu, temveč gre za globalno opazovanje.

Padajoče cene delnic, indeksi nestabilnosti na rekordnih višinah in strma rast števila umaknjenih IPO se lahko smatrajo kot kazalci slabih obetov bodočih aktivnosti IPO v naslednjih 6 do 12 mesecih.

Čeprav v Londonu v tem obdobju ni bila umaknjena nobena IPO, so na borzo prišle le 3 IPO in to vse na trgu AIM (= Alternative Investment Market).

Kitajska je izvedla 13 IPO, kar nakazuje, da je breme negativnega vpliva moč čutiti predvsem na razvitih trgih.

Zna se zgoditi, da optimizem v začetku leta glede vzpona trgov IPO ne bo trajal dolgo, saj bo zaradi nadaljevanja tržne nestabilnosti morda potrebno znižati celoletna pričakovanja aktivnosti IPO.

Mark Hughes, partner za kapitalske trge, PwC, je dodal:

"V nasprotju z obnovljenim optimizmom, ki smo ga zasledili v prvem četrtletju 2011, pa lahko pričakovanja za celotno leto IPO padejo. Kljub zahtevnim tržnim pogojem ostajajo možnosti za podjetja, da vstopijo na borzo, vendar za to potrebujejo prepričljivo zgodbo o rasti in pravo ceno."

Kljub prisotni negotovosti glede ekonomskih obetov PwC opozarja, da kratkoročni dogodki na trgu običajno ne bi smeli vplivati na postopek podjetij za pripravo na IPO.

Mark Hughes, partner za kapitalske trge, PwC, je sklenil:

"Podjetja, ki bodo v prihodnjih mesecih želela uspešno izvesti IPO, bodo morala imeti dolgoročen pristop in skrbno načrtovati, da bi bila pripravljena na uspešno soočanje z nepredvidenimi dogodki na trgu."

"Potencialni izdajatelji pogosto podcenjujejo čas in trud, ki je potreben za pričetek življenja kot oseba javnega prava. Nihče ne more predvideti, kdaj bodo vrata odprta ali zaprta, vendar bodo imela dobro pripravljena podjetja potrebno fleksibilnost, da izkoristijo prednost tržnih pogojev in pristopijo trgu IPO ob pravem času."

Opombe za urednike:

*Vir: Dealogic

**Vir: PwC US IPO Watch

***Vir: PwC IPO Watch Europe

O PwC

Družbe PwC nudijo industriji prilagojene revizijske, davčne in svetovalne storitve, ki strankam povečajo vrednost. Več kot 161.000 ljudi v 154 državah znotraj mreže PwC deli svoje razmišljanje, izkušnje in rešitve ter s tem ustvarja sveže perspektive in praktične nasvete. Več informacij najdete na pwc.com.

"PwC" je blagovna znamka, pod katero delujejo družbe članice PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) in nudijo svoje storitve. Družbe skupaj tvorijo mrežo PwC. Vsaka izmed družb znotraj mreže je ločena pravna oseba in ne deluje kot predstavnik PwCIL ali katere druge družbe znotraj mreže. PwCIL strankam ne nudi storitev. PwCIL ni odgovoren oziroma ne odgovarja za dejanja ali opustitve dejanj katere koli družbe članice niti ne more nadzorovati izvajanja njihove strokovne presoje ali jih kakor koli obvezati.

2011 PricewaterhouseCoopers. Vse pravice pridržane.

KONTAKT:Luka Vesnaver , PwC Tel: +386 1 5836 048 e-mail: luka.vesnaver@si.pwc.com