O-STA

Komunikacijski operaterji 21. stoletja ali digitalni dinozavri?

Sedaj je čas, da se komunikacijski operaterji zbudijo in izkoristijo priložnosti, ki so se pokazale zaradi vzpona in vpliva digitalne transformacije. Če se ne bodo hitro odzvali, jim grozi, da postanejo digitalni dinozavri, pravi novo PwC-jevo poročilo z naslovom "Konvergenčne organizacije - ustvarjanje vrednosti na vznotraj in navzven" ("Converged organisations - creating value inside and out").

Komunikacijska industrija že predolgo časa govori o tem, da bi uporabnike postavila v žarišče svojega poslovnega modela in ponudbe, vendar se je vedno mučila s spreminjanjem besed v akcijo zaradi težav z obstoječimi internimi strukturami in, v nekaterih primerih, zapletenimi poslovnimi modeli.

Colin Brereton, globalni vodja komunikacij pri PwC, je dejal:

"Operaterji so pokazali prilagodljivost v času gospodarske krize, sedaj pa se soočajo z drugačnimi težavami. Da bi se izognili trajnemu zmanjšanju stopnje rasti in marž, se morajo hitro zganiti, izkoristiti digitalno transformacijo v svoj prid in zmagati v bitki za vrednost."

Podjetja morajo biti pogumna in se prestrukturirati prek združitve storitev in struktur, da bi ustvarila uporabniško izkušnjo, ki jih bo ločevala od tekmecev. Skrbeti jih ne smejo zgolj drugi operaterji, temveč tudi tekmeci, kot so Google, Apple in drugi ponudniki vsebin, ki posegajo v njihov teritorij in jim jemljejo uporabnike. Pri uporabnikih morajo ustvariti zvestobo do svoje blagovne znamke in ne smejo dopustiti, da jih uporabniki vidijo zgolj kot enostaven mehanizem za dostavo vsebin in izkušenj, ki jih ustvarjajo drugi. Te namreč iščejo tehnično spretni uporabniki, ki so gonilo za spremembe na trgu.

Kaj morajo torej operaterji storiti, da spremenijo upad prometa znotraj svoje baze uporabnikov in ponudijo storitve znotraj ozkih marž, ki so jih določili?:

  • Grobo oceniti svojo pripravljenost in oblikovati svojo organizacijo tako, da bo zmožna nuditi storitve, ki jih zahtevajo uporabniki in s katerimi bodo zajeli svoj delež digitalne denarnice.
  • Prenehati z ločenim delom posameznih oddelkov in nekatere združiti med seboj, na primer oddelek za razvoj izdelkov in oddelek za tržno strategijo, ter hkrati uporabnika ohraniti v samem osrčju organizacije. To jim bo pomagalo pri soočanju s hitro spreminjajočim se okoljem in visoko stopnjo konkurenčnosti v industriji. Hkrati jim bo pomagalo pri zniževanju stroškov, omogočilo izmenjavo podatkov in dopuščalo nudenje integriranih storitev.
  • Ključnega pomena je zaupljivost uporabnika do plačilnega sistema. Pripravljenost uporabnikov na majhna plačila za vse, od vsebin in aplikacij do zadevnega trgovskega blaga, je v veliki meri odvisna od zaupljivosti uporabnika do plačilnega sistema, ki ga uporablja ponudnik storitve. Če ponudnik ne more omogočiti gladkega poteka storitve, bo uporabnik odšel drugam.
  • Razumeti uporabnikove stične točke in s podatki, ki so jih zbrali, upravljati inteligentno in učinkovito, da bi spodbudili večjo uporabo svojo storitev s strani uporabnikov. Zgraditi morajo tudi odnose znotraj industrije in znotraj sorodnih industrij, kot so ponudniki vsebin v zabavni industriji, medijih in oglaševanju. V nekaterih primerih je pomembno tudi vzpostaviti poslovne odnose z organizacijami, katere so do sedaj smatrali za konkurenčne, da bi dosegli širino storitev, ki jo uporabnik zahteva.
  • Predvsem pa razumeti priložnosti, ki so jim na voljo, in sprejeti pravilne odločitve za svojo organizacijo.

Colin dodaja:

"Uporabniki so čedalje bolj zahtevni in, če ne dobijo želene storitve - načina dostave ali vsebine - od svojih obstoječih ponudnikov, se bodo umaknili. Zvestoba je poceni surovina in ljudje se bodo hitro premaknili k ponudniku, ki jim zagotavlja izboljšano storitev ali storitev, ki jim doda vrednost.

"Da bi svoje poslovanje brez težav prilagodili uporabnikovim željam in ustvarili pregled nad proizvodi, ki jih uporabljajo uporabniki, morajo operaterji spremeniti svoje uporabniške storitve, zmanjšati padec prometa in občutno povečati priložnosti za dodatne ali dopolnjujoče proizvode (cross-selling in up-selling).

"V nasprotnem primeru bodo postal digitalni dinozavri in izgubili svoje mesto na digitalnem trgu."

Kontakt:
Fiona Scholes Tel: +44 (0) 207 804 2695 E-mail: fiona.scholes@uk.pwc.com