O-STA

Ponovna presoja modela za poročanje napreduje hitreje zahvaljujoč PwC

Strokovnjaki za korporativno poročanje so danes pozvali k temeljiti ponovni presoji sistema za poročanje, ki bi investitorjem pomagal s prikazom, kako se lahko okoljski, družbeni in vladni faktorji vgradijo v preoblikovan model.

V odgovoru na današnjo objavo dokumenta za razpravo mednarodnega odbora za integrirano poročanje (International Integrated Reporting Committee (IIRC)) je PwC poudaril priložnost za razvoj modela za poročanje, ki bi bolje predstavljal ključne odnose podjetja in uporabo različnih virov ter tako nudil več kot zgolj tradicionalno osnovo računovodskih izkazov.

PwC kot aktivni podpornik in sodelavec pri delu IIRC meni, da je dokument, ki predstavlja podlago za razvoj poročanja v bodoče, ključnega pomena. Projekt podpira tudi Njegova kraljeva visokost Waleški princ v okviru svojega projekta Računovodstvo za trajnostni razvoj (Accounting for Sustainability - A4S).

Ian Powell, predsednik uprave in višji partner pri britanskem PwC, je dejal:

"V kriznih trenutkih, ko se podjetja borijo z gospodarsko negotovostjo in pomanjkanjem zaupanja v poslovne možnosti - in naše poslovanje je pod drobnogledom -, se je pomembno zavedati, da je na relevantnost in vrednost poročanja in revidiranja potrebno gledati z ozirom na prihodnje potrebe kapitalskih trgov."

Dennis Nally, predsednik uprave pri PricewaterhouseCoopers International, je dodal:

"Tistim, ki so odgovorni za sistem korporativnega poročanja in vzdrževanje njegove ustreznosti delovanja in relevantnosti, bo dokument za razpravo IIRC nudil pomembne vpoglede v možne spremembe načina poročanja."

Računovodski izkazi ostajajo ključni element, poročevalni okvir, ki ga predlaga IIRC, pa se od današnjega modela v nekaterih pogledih bistveno razlikuje;

Podlaga IIRC se veliko bolj osredotoča na poslovni model in ustvarjanje vrednosti. Poudarja dejstvo, da se mora razumevanje ustvarjanja vrednosti v večji meri osredotočati na uporabljena sredstva in vplive poslovne dejavnosti.

To vključuje tiste, ki nimajo denarne vrednosti v trenutnem gospodarskem sistemu (npr. ogljik, voda). Veliko dosedanjih stališč in pogledov na te zadeve se spreminja, tako zaradi tržnih pritiskov kot predpisov, in model poročanja se mora na to odzvati.

Dalje, model ugotavlja, da se morajo za smiselno poročanje upoštevati poraba sredstev ter tveganja in priložnosti, povezane s poslovanjem, celotne vrednostne verige in da se ne sme omejiti na računovodsko definicijo nadzora. Vse skupaj ustvarja velik izziv za poročanje podjetij, vendar imamo primere podjetij - kot so nedavni okoljski računovodski izkazi, ki jih je pripravila Puma -, ki presegajo tradicionalni model poročanja, da bi dosegla konkurenčno prednost.

Dokument za razpravo IIRC dopolnjuje poročilo z naslovom "Tomorrow's Corporate reporting - a critical system at risk", ki ga je PwC objavil konec maja. Poročilo je poudarjalo vedenjski in strukturni izziv, ki ga prinašajo spremembe sistema za poročanje, in vsebovalo načrt za spremembo.

David Phillips, vodja korporativnega poročanja pri PwC, je dejal,

"Ko smo pred nekaj meseci objavili naše poročilo, sem pojasnil, da je potrebno ustvariti jasno podlago za prihodnje poročanje. Dokument za razpravo IIRC in vsebovan okvir vidim kot izhodišče za doseganje opaznega napredka.

Ker ima korporativno poročanje osrednjo vlogo v današnjem gospodarskem sistemu, si ne moremo privoščiti, da bi izpustili to priložnost. Tveganja, ki bi jih prineslo neukrepanje, so za dolgoročno dobrobit celotnega sveta enostavno prevelika. Da bi do spremembe dejansko prišlo, se mora združiti več strani."

Vsem, ki vas zanima prihodnost poročanja, priporočamo branje dokumenta za razpravo, sodelovanje pri nastalih diskusijah in podajanje odgovora IIRC pred iztekom roka 14. decembra 2011.

Opombe

1. Dokument za razpravo o integriranem poročanju in nadaljnje informacije so na voljo na www.theiirc.org

2. Naše poročilo "Tomorrow's Corporate Reporting - A critical system at risk" in zadevne video vsebine se nahajajo na

http://www.pwc.co.uk/eng/publications/tomorrows-corporate-reporting-a-critical-system-at-risk.html

3. Naše poročilo "Integrated reporting: What does your reporting say about you?":

http://www.pwc.co.uk/eng/publications/integrated_reporting_what_does_your_reporting_say_about_you.html

O PwC

Družbe PwC nudijo industriji prilagojene revizijske, davčne in svetovalne storitve, ki strankam povečajo vrednost. Več kot 161.000 ljudi v 154 državah znotraj mreže PwC deli svoje razmišljanje, izkušnje in rešitve ter s tem ustvarja sveže perspektive in praktične nasvete. Več informacij najdete na pwc.com.

"PwC" je blagovna znamka, pod katero delujejo družbe članice PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) in nudijo svoje storitve. Družbe skupaj tvorijo mrežo PwC. Vsaka izmed družb znotraj mreže je ločena pravna oseba in ne deluje kot predstavnik PwCIL ali katere druge družbe znotraj mreže. PwCIL strankam ne nudi storitev. PwCIL ni odgovoren oziroma ne odgovarja za dejanja ali opustitve dejanj katere koli družbe članice niti ne more nadzorovati izvajanja njihove strokovne presoje ali jih kakor koli obvezati.

2011 PricewaterhouseCoopers. Vse pravice pridržane.