O-STA

Nov način plačevanja davkov s 1. 10. 2011!

Bistvena novost je zmanjšanje števila vplačilnih podračunov, na katere zavezanci za davek plačujejo svoje obveznosti iz naslova davkov. Namesto na dosedanje vplačilne račune bodo zavezanci za davek od 1. 10. 2011 dalje svoje obveznosti plačevali na prehodne davčne podračune (v nadaljevanju: PDP) po vrstah javnofinančnih blagajn in sicer:

• PDP - proračun države 01100-8881000030

• PDP - ZPIZ 01100-8882000003

• PDP - ZZZS 01100-8883000073

• 210 PDP - občine 01EZR-888OBČ00kk

Nespremenjeni ostajajo podračuni za plačevanje koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.

Za pravilno plačevanje davkov bodo morali zavezanci poleg zneska na plačilnem nalogu izpolniti vse potrebne podatke v referenci za prejemnika sredstev.

Novost v načinu plačevanja davkov je tudi, da se poleg modela 19 uvaja nov model 21.

Če bi radi prejemali več novic in člankov, podkrepljenih s primeri iz prakse s področja plač, obračunov, dajatev in zaposlovanja, obiščite NOV spletni portal KaDo.si!

Njegova bistvena prednost pred ostalimi portali je garancija aktualnosti in pravilnosti! Izognite se internetnemu balastu in hitro najdite najkakovostnejše informacije!