O-STA

Rezultati 44. avkcije enomesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE 44. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC


ki je bila v sredo, 06.03.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.


Razpisana emisija 44. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM044040402 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 916 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 502 lota naročil v skupni vrednosti 5.020.000.000 SIT po enotni ceni 99,455. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 7,05%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,496 in 99,369 (obrestna mera od 6,51% do 8,16% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 44. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 04.04.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.


Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 13.03.2002. Razpisana emisija 45. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM045110402 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 14.03.2002.